Nieuws over dit onderwerp

Capaciteit NMR omhoog? Aanpassing van regelgeving

(Afbeelding website Highland Radio). De wetenschappelijke vereniging van radiologen en de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen pleiten voor een optrekking van de NMR-programmatie. De vraag naar …

Wet op patiëntenrechten onvoldoende gekend! Nood aan bewustmaking!

(Afbeelding van Vlaams Patiëntenplatform). Een onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform -de koepel van patiëntverenigingen- heeft uitgewezen dat de wet op de patiëntenrechten ongekend blijft.  …

Burgemeester nodigt 'pooiersvereniging' uit voor gesprek

Sinds kort is onze stad, en meer specifiek de door overlast en criminaliteit fel geplaagde Zuidbuurt, een vereniging rijker: de vzw Glastra. De vzw verenigt naar eigen zeggen sekswerkers, handelaars …