Nieuws over dit onderwerp

Wet op patiëntenrechten onvoldoende gekend! Nood aan bewustmaking!

Een onderzoek van het Vlaams Patiëntenplatform -de koepel van patiëntverenigingen- heeft uitgewezen dat de wet op de patiëntenrechten ongekend blijft.  Vijftien jaar na datum is die wet nog altijd …

Burgemeester nodigt 'pooiersvereniging' uit voor gesprek

Sinds kort is onze stad, en meer specifiek de door overlast en criminaliteit fel geplaagde Zuidbuurt, een vereniging rijker: de vzw Glastra. De vzw verenigt naar eigen zeggen sekswerkers, handelaars …

Gents stadsbestuur wil niet weten van apart noodnummer voor ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Gent ontsnappen evenmin als die in andere steden aan problemen met veiligheid. Vooral op de spoeddienst wordt men wekelijks geconfronteerd met fysieke agressie, vaak gebeurt dit onder …