Welzijn en gezondheid

Nieuws over dit onderwerp

Door Elke Sleurs op 30 november 2016, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Gent, Welzijn en gezondheid

Sinds kort is onze stad, en meer specifiek de door overlast en criminaliteit fel geplaagde Zuidbuurt, een vereniging rijker: de vzw Glastra. De vzw verenigt naar eigen zeggen sekswerkers, handelaars en bewoners in de prostitutiebuurt onder het motto 'Buurt van plezier, maar respect voor mensen' …