Derde Federaal Plan Armoedebestrijding

Door Elke Sleurs op 20 juli 2016, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding
Plan

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs bracht het derde Federaal Plan Armoedebestrijding op de Ministerraad van 20 juli 2016.

Het plan heeft de volgende strategische doelstellingen:

  • de sociale bescherming van de bevolking verzekeren
  • de kinderarmoede terugdringen
  • de toegang tot arbeid versterken door de sociale en professionele activering
  • dakloosheid en slechte huisvesting bestrijden
  • het recht op gezondheid waarborgen
  • overheidsdiensten toegankelijker maken voor de kwetsbare personen

Elke strategische doelstelling bestaat uit operationele doelstellingen en concrete acties.

De staatssecretaris coördineert het plan. De Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie staat in voor de monitoring en de opvolging van het plan.

De uitvoering van het derde Federaal Plan Armoedebestrijding is een van de 25 prioriteiten van de Federale Regering voor de komende jaren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is