Dienst Alimentatievorderingen digitaal toegankelijk

Door Elke Sleurs op 25 februari 2016, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding, Gelijke kansen
Davo

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) zal in de loop van volgende maand digitaal toegankelijk worden. Wie van zijn ex-partner achterstallige onderhoudskeringen te goed heeft en een voorschot van DAVO wenst te ontvangen, hoeft zich dan niet langer te verplaatsen naar een DAVO-kantoor, maar kan zijn dossier via een webformulier indienen. Dat heeft Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs bekend gemaakt. In eenzelfde beweging vraagt de Federatie van notarissen aan al haar leden dat zij in de akte die ze opmaken bij ‘echtscheidingen met onderlinge toestemming’ een clausule rond DAVO opnemen.

De digitale toegang tot DAVO zal  gigantische tijdswinst opleveren voor de rechthebbende. Het zal ook de drempel  verlagen om hulp te vragen: wanneer het dossier digitaal wordt ingestuurd, hoeven mensen niet per se onmiddellijk heel hun (persoonlijk) verhaal te vertellen tegen een buitenstaander.

“De eenoudergezinnen vormen een bijzonder kwetsbare groep”, zegt staatssecretaris Sleurs. “Vaak gaat het om vrouwen die de zorg voor hun kinderen alleen opnemen. Na een echtscheiding wordt aan de zorgdragende ouder dikwijls een onderhoudsuitkering toegekend voor de kinderen. In sommige gevallen wordt die echter niet betaald.” Nochtans zijn beide ouders aan hun kinderen levensonderhoud verschuldigd (art.203 BW). In dat geval kan DAVO, de Dienst voor AlimentatieVOrderingen, aan de zorgdragende ouder (die een netto-inkomen heeft dat lager ligt dan € 1.800 netto) een voorschot toekennen of helpen bij de inning van het onderhoudsgeld. Het gegeven voorschot wordt dan in principe gerecupereerd bij de ouder die de onderhoudsuitkering moet betalen.

Een andere verbeterpunt in de werking van DAVO is dat de onderhoudsgerechtigden (maar ook de onderhoudsplichtigen!) onvoldoende de werking van DAVO kennen. Een rechter die in een echtscheidingszaak een vonnis uitspreekt met daarin een onderhoudsbijdrage, moét verwijzen naar de DAVO (cfr. artikel 1321 Gerechtelijk Wetboek).

Maar de ruime meerderheid van echtscheidingen is momenteel een ‘echtscheiding met onderlinge toestemming’. Die verloopt meestal bij de notaris. En die is niet verplicht te verwijzen naar DAVO.

Notarissen verwijzen er wel vaak mondeling naar, maar het wordt slechts zelden opgenomen in de notariële akte. Een opname van de verwijzing naar DAVO in de authentieke akte zelf vergroot de kans dat mensen achteraf sneller op de hoogte zijn van het bestaan van de DAVO.

De Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat verstuurt vandaag een brief naar de notarissen om hen te vragen die verwijzing naar DAVO schriftelijk op te nemen in de notariële akte. “Dat zal de bekendheid van de dienst een boost geven”, aldus Elke Sleurs. “Bovendien zal het beide partijen – de rechthebbende én de onderhoudsplichtige – al in een vroege fase doen nadenken over het bedrag van onderhoudsgeld en de mogelijkheid tot invordering ervan bij niet-betaling en dus sensibiliserend werken.”
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is