Dienst Alimentatievorderingen digitaal toegankelijk

Door Elke Sleurs op 9 september 2016, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding
Davo

De Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) is voortaan digitaal toegankelijk. Wie van zijn ex-partner achterstallige onderhoudsuitkeringen te goed heeft en een voorschot van DAVO wenst te ontvangen, hoeft zich niet langer te verplaatsen naar een DAVO-kantoor, maar kan voortaan zijn dossier online indienen op www.davo.belgium.be.

"Tot nu moest een aanvrager zich verplaatsen naar een DAVO-kantoor of het formulier vanop de website eerst afdrukken en dan opsturen met de post. Daar hebben we nu komaf mee gemaakt. Via een webformulier kan de aanvraag voortaan eenvoudig online gebeuren", zegt staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs. "De digitale toegang tot DAVO zal niet alleen tijdswinst opleveren voor de rechthebbende en de administratie, het zal ook de drempel verlagen om hulp te vragen. Wanneer het dossier digitaal wordt ingestuurd, hoeven mensen immers niet per se onmiddellijk heel hun (persoonlijk) verhaal te vertellen tegen een buitenstaander."

De eenoudergezinnen vormen een bijzonder kwetsbare groep. Vaak gaat het om vrouwen die de zorg voor hun kinderen alleen opnemen. Na een echtscheiding wordt aan de zorgdragende ouder dikwijls een onderhoudsuitkering toegekend voor de kinderen. In sommige gevallen wordt die echter niet betaald. Nochtans zijn beide ouders aan hun kinderen levensonderhoud verschuldigd. In dat geval kan DAVO, de Dienst voor Alimentatievorderingen, aan de zorgdragende ouder (die een netto-inkomen heeft dat lager ligt dan € 1.800 netto) een voorschot toekennen of helpen bij de inning van het onderhoudsgeld. Het gegeven voorschot wordt dan in principe gerecupereerd bij de ouder die de onderhoudsuitkering moet betalen.

Eerder maakte staatssecretaris Elke Sleurs ook al werk van een betere bekendheid van DAVO. Veel onderhoudsgerechtigden, maar ook de onderhoudsplichtigen, kennen de werking van DAVO immers onvoldoende. Onder haar impuls stuurde de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat een brief naar de notarissen om hen te vragen de verwijzing naar DAVO schriftelijk op te nemen in alle notariële echtscheidingsakten. Het grootste deel van de echtscheidingen zijn immers 'echtscheidingen met onderlinge toestemming'.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is