Een nationaal actieplan tegen huidkanker komt er niet

Door Elke Sleurs op 19 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

De Stichting tegen Kanker is voorstander van een actieplan tegen huidkanker. Volgens hen is huidkanker de meest voorkomende kanker in België. Uit hun meest recente cijfers blijkt er een toename in incidentie met hogere leeftijd bij zowel mannen als bij vrouwen. In 2018 werd bij mannen 72% van maligne melanomen vastgesteld in stadium 1. Bij vrouwen was dit al 79%.

De sterftecijfers die hieraan zijn gekoppeld, zijn gelukkig laag. Daaruit kan men afleiden dat de systemen voor diagnose en behandeling van maligne melanomen voldoende zijn om een stijgende mortaliteit te voorkomen. Veel mensen zijn zich bewust van vlekjes op de huid en zullen een arts raadplegen in geval van ongerustheid en bezorgdheid.

De Vlaamse overheid investeert in bevolkingsonderzoeken naar borst-, baarmoederhals- en dikke darmkanker.[1] Voor huidkanker is er op dit moment nog geen duidelijkheid over de wetenschappelijke argumentatie om bevolkingsonderzoek naar huidkanker te organiseren. Alhoewel de beleidsnota van Welzijn vermeldt dat minister Beke een uitbreiding van de preventieve kankerscreening voor o.m. huidkanker genegen is. Hoe men dit allemaal zal bewerkstelligen, is ons niet duidelijk.

Daarnaast organiseert de Vlaamse overheid jaarlijks campagnes zoals ‘Warme Dagen’ om blijvend in te zetten op bewustmaking en sensibilisering bij alle leeftijdsgroepen om zich te beschermen tegen de zon. De boodschap is: smeren of schaduw opzoeken of T-shirt aanhouden.

Voor mijn fractie is huidkanker een belangrijk issue. Indien de Vlaamse overheid zou beslissen om alsnog een breed bevolkingsonderzoek naar huidkanker te organiseren dan moeten de modaliteiten zoals doelgroep afbakening, screeningsstrategieën en kwaliteitsvoorwaarden goed worden afgesproken. Initiatieven die sommige steden en gemeenten inplannen met de zogenaamde SMOTspots of zonnecrèmepalen kan Vlaanderen ook mee helpen ondersteunen. En ten laatste zou minister Beke de middelen die vanuit Europa komen in het kader van het Europees kankerbestrijdingsplan slim inzetten. Huidkankerpreventie kan daar een onderdeel van worden.     

[1] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1516555...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is