M/V wordt M/V/X : federale overheid wil meer genderneutraliteit in vacatures

Door Elke Sleurs op 16 december 2015, over deze onderwerpen: Gelijke kansen
Iedereen welkom

Bij vacatures voor federale overheidsdiensten wordt voortaan de gebruikelijke omschrijving ‘M/V’ uitgebreid tot ‘M/V/X’. Dat hebben Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs en Minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput beslist. De X biedt een alternatief voor alle personen die zich niet in de M of de V kunnen terugvinden. Door deze aangepaste formulering wil de federale overheid het belang van genderneutraliteit bij aanwervingen expliciet onderstrepen.

Minister Vandeput: “Er is nadrukkelijk gekozen om ‘X’ toe te voegen en niet om ‘M/V’ weg te laten. De ‘M/V’ weglaten zou enkel een verschuiving zijn van het probleem want in de sollicitatieprocedure en bij aanwerving moet een kandidaat hoe dan ook een geslacht invullen. De keuze om ‘X’ toe te voegen is een duurzame oplossing met een grote signaalfunctie.

Staatssecretaris Sleurs: “We willen ook ‘genderblindheid’ vermijden. We moeten af van de stereotypering waarbij men bij bepaalde jobs meteen van de foute veronderstelling uitgaat dat ze vooral voor mannen ofwel vrouwen bestemd zouden zijn. Door de ‘X’ toe te voegen worden alle kandidaten, ongeacht gender of geaardheid, aangesproken want iedereen is welkom bij de federale overheidsdiensten.

‘Gelijke kansen voor iedereen’ en genderneutraliteit zijn belangrijke speerpunten. Zo zijn momenteel zowel alle teksten als functietitels al zo genderneutraal mogelijk opgesteld bij Selor. Wij spreken bijvoorbeeld van poetshulp in plaats van poetsvrouw, van verpleegkundige in plaats van verpleegster en van arts in plaats van geneesheer.

Vanaf 18 december 2015 komen daar de volgende maatregelen bij:

  • In functietitels bij jobomschrijvingen op de website van Selor, maar ook in alle andere communicatiekanalen die Selor gebruikt, wordt de klassieke ‘M/V’ uitgebreid tot ‘M/V/X’.
  • Wie bij Selor solliciteert, maakt een eigen profielpagina ‘Mijn Selor’ aan. Bij het online cv hebben kandidaten voortaan ook de mogelijk om bij geslacht te kiezen voor de optie ‘X’.
  • Selor gaat proactief alle kandidaten en klanten informeren over deze aanpassingen.
  • De campagne ‘All Genders Welcome’ ism het RainbowHouse Brussel wil de aanvaarding van LGBT-personen op de werkvloer verhogen dmv vorming en aandacht voor ‘coming out’.

 

Eerder dit jaar keurde ook de Raad van Europa al een richtlijn goed die stelt dat transgenders – personen van wie de genderidentiteit en/of de genderexpressie niet overeenkomt met het geboortegeslacht – de keuze moeten hebben om zich zelf te omschrijven als man (M), vrouw (V) of als X. Het Europese mensenrechtenorgaan wilde hiermee een voorbeeld stellen en vraagt om een einde te maken aan alle discriminerende wetgeving die de rechten van transgenders beperkt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is