Opnieuw pleidooi voor discreet bevallen

Door Elke Sleurs op 5 november 2012, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg en welzijn, Samenleving en ethische dossiers

BRUSSEL - N-VA-senatrice Elke Sleurs herhaalt zondag haar pleidooi om snel werk te maken van de invoering van een wettelijke regeling om discreet te bevallen. Ze doet dat nadat zaterdag, net als eind juli, een baby werd aangetroffen in de vondelingenschuif van Moeders voor Moeders in Antwerpen. Ook de SP.A had eerder dit jaar een gelijkaardig wetsvoorstel ingediend.

Sleurs diende voor het zomerreces een wetsvoorstel in over discreet bevallen. En ze is lang niet de enige. Naast de N-VA hebben ook Open VLD, SP.A en CD&V een gelijkaardig voorstel gedaan. De mogelijkheid wordt al jaren geopperd, maar tot een wetswijziging is het nog niet gekomen.

‘Ons wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een vrouw zich geen zorgen moet maken over haar eigen veiligheid en gezondheid, en die van het kind. Ze kan onder medische begeleiding bevallen in een ziekenhuis. De identiteit van de moeder wordt aan een onafhankelijke dienst doorgegeven’, zegt Sleurs zondag nogmaals. Met het voorstel kan de ambtenaar van burgerlijke stand, bij wie de geboorte aangegeven moet worden, zich op het beroepsgeheim beroepen om de identiteit van de moeder niet over te maken aan het rijksregister.

De naam van de moeder blijft echter niet geheim. De ambtenaar van de burgerlijke stand geeft de naam, samen met andere persoonlijke gegevens van de ouder(s) door aan een onafhankelijke dienst, die de gegevens op een veilige manier bewaart. De nog op te richten dienst staat ook in voor de psychologische begeleiding van de afstandsmoeder en voor de bemiddeling tussen de verschillende partijen als het kind later informatie wenst over zijn biologische ouder(s) en/of er in contact mee wenst te komen.

Sleurs kondigde eind juli reeds aan dat ze de kwestie na het zomerreces zou agenderen in de Senaatscommissie Sociale Zaken, die ze voorzit.

Ook CD&V-volksvertegenwoordiger Nahima Lanjri vraagt opnieuw de agendering van haar wetsvoorstel rond discreet bevallen. 'Vrouwen hebben het recht om te bevallen in medische verantwoorde, humane omstandigheden. Kinderen hebben het recht om in een veilige omgeving geboren te worden', aldus Lanjri. Ze diende in oktober 2010 samen met senatrice Sabine de Bethune (CD&V) een wetsvoorstel in.

Als dat wetsvoorstel goedgekeurd wordt, krijgen moeders de mogelijkheid om te bevallen in veilige omstandigheden zonder dat de identiteit van de moeder in de geboorteakte bekendgemaakt wordt. De moeder zal in een ziekenhuis kunnen bevallen en er ook hulpverlening krijgen.

Vrouwen kunnen het kind afstaan voor adoptie. Er is dan een periode van twee maanden voorzien vooraleer de adoptie definitief wordt. Ook de biologische vader kan eventueel beslissen om alsnog de zorg over zijn kind op te nemen.

Bron: De Standaard. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is