Preventie via de PHM-bril

Door Elke Sleurs op 11 januari 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Al gehoord van geïntegreerde zorg? Klinkt als muziek in de oren waarbij patiënten zorg op maat krijgen van eventueel verschillende zorgverleners die in hun buurt of omgeving actief zijn. Het bedrijf Novartis wil een stap verder gaan en stelt voor om geneeskunde meer datagestuurd te maken.[1] In het vakjargon spreken we van ‘population health management’ of PHM.

Patiënten moeten hun gezondheidsgegevens delen met hun huisarts. Die gaat op zijn beurt via een dashboard gerichte interventies doen om o.a. cardiovasculaire aandoeningen waaronder atherosclerose te screenen en op te volgen. Dat is een innovatieve en slimme manier voor onze gezondheidszorg waarbij de Vlaamse overheid en de eerstelijnszones preventief te werk gaan. Het actieplan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ getild op een hoger niveau, zeg maar.

In de commissie van 10 januari jl. heb ik dit idee aan de minister voorgelegd. Zoals we haar allemaal kennen antwoordde zij dat binnen het preventief gezondheidsbeleid population health management (PHM) al twintig jaar wordt toegepast. De minister loopt niet warm voor screeningsprogramma’s op het niveau van de eerstelijnszones, toch niet voor 1 aandoening.

Maar er is wel een proefproject voor baarmoederhalskankerscreening waarbij de ‘opname’ via PHM verloopt. Wat is dat concreet? De Vlaamse overheid schrijft vrouwen aan die in aanmerking komen voor baarmoederhalsscreening. De gegevens van de vrouwen die niet ingaan op deze uitnodiging, worden bezorgd aan de huisartsenpraktijken. Zij zullen verder werken met deze doelgroep. Benieuwd naar het resultaat.

Daarnaast beloofde de minister om de mogelijkheden rond PHM te exploreren binnen haar preventieve bevoegdheid. De verschillende preventieve maatregelen zullen door de PHM-koker worden gehaald. Bij een positief resultaat zal zij niet nalaten dit te bespreken met de federale regering. Preventie kan men niet loskoppelen van curatie, behandeling en terugbetaling. Tenzij we in een fase zitten van ver doorgedreven regionalisering van de gezondheidszorg. Onze natte droom!   

[1] VOU van Elke Sleurs nr. 920 van 10 januari 2022, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is