Reclame voor controversiële bleachingpraktijken moet verboden worden

Door Elke Sleurs op 18 november 2011, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg en welzijn

N-VA-senator Elke Sleurs heeft een wetsvoorstel ingediend om de wet van 15 april 1958 over de publiciteit rond tandverzorging op twee punten aan te passen. Misschien kan dit wetsvoorstel de controversiële bleachingpraktijken een halt toeroepen.

Elke Sleurs wil enerzijds het verbod op publiciteit voor esthetische ingrepen expliciet in de wet zetten en bijgevolg strafbaar stellen, ongeacht wie de reclame maakt, tandarts of niet. De mosterd voor dit initiatief haalt ze bij de wet uit 2011 waarbij artsen geen reclame mogen maken voor esthetische ingrepen. Het nadeel van die wet is dat enkel artsen hierin werden geviseerd, omwille van de reeds bestaande wet op het verbod van reclame voor tandzorg. Sleurs sluit bijvoorbeeld ook niet uit dat tandartsen bepaalde medische esthetische ingrepen in de mondstreek zullen uitvoeren om de wet uit 2011 te omzeilen.

Verder stelt ze vast dat nogal wat rechtszaken in het kader van reclame voor tandzorg niet leiden tot een veroordeling omdat de vigerende wetgeving op dat vlak heel onduidelijk is en ruimte laat voor heel wat interpretatie. De rechtszaken rond bleaching zijn hier het recentste voorbeeld van.

Daarom wil de N-VA-senator in de wet van 15 april 1958 de esthetische ingrepen opnemen. In 1958 bestonden deze 'esthetische ingrepen', zoals bleaching, nog niet. Haar motivatie om deze wet op dit punt aan te passen is dan ook glashelder: "Telkens opnieuw worden de beroepsverenigingen tijdens de juridische procedures geconfronteerd met interpretaties om de strafbare feiten inzake publiciteit voor esthetische ingrepen niet te laten vallen onder de vigerende wetgeving. Het opnemen van deze tandheelkundige behandelingen in het wetsvoorstel zou een einde kunnen maken aan de onduidelijkheid die in de huidige wetgeving blijft bestaan. De bedoeling is ook te voorkomen dat bepaalde inrichtingen met commercieel karakter en/of tandartsen zelf, het voordeel van niet-toegelaten reclame voor tandzorg zouden afwegen tegen de beperkte boetes die momenteel worden opgelegd bij niet-naleving van de wet op reclame."

Bron: Roularta media group
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is