Respect

Door Elke Sleurs op 21 februari 2012, over deze onderwerpen: Gent

Voetgangers die slechte voetpaden verwensen; fietsers die sakkeren over de slechte staat van de wegen; automobilisten die files verwensen; files die soms worden veroorzaakt door continue stromen overstekende voetgangers… Het is dagelijkse kost voor wie zich door en in Groot-Gent verplaatst. Eén ding is duidelijk: onze stad Gent vraagt om een nieuw mobiliteitsplan!

Tegelijk reclameren we ook allemaal op elkaar: over fietsers zonder lichten, over voetgangers die oversteken zonder kijken, over roekeloze automobilisten.

En vaak terecht. Toen ik onlangs ’s avonds stond te wachten in een verkeersvrije straat in het centrum, reden er in geen tijd vier taxi’s voorbij tegen razende snelheid.

En toch.. Kleine ingrepen kunnen hier vaak al veel veranderen: voetgangerslichten (bij voorbeeld) creëren duidelijkheid voor iedereen, en zorgen voor vlotter verkeer van én voetgangers én auto’s. Een slimmere dynamische toepassing van ‘zone 30’ zal meer mensen ertoe aanzetten om die zones écht te respecteren. Een paar avonden gerichte controle kunnen kapotte fietslichten snel repareren…

Maar een verkeersveilige én mobiele stad vraagt niet alleen om een visie en een plan; ze moet ook kunnen rekenen op het respect van weggebruikers onder elkaar. De auto moet je zeker niet bannen, maar chauffeurs moeten respect opbrengen voor fietsers en voetgangers.

Kleine structurele ingrepen, een globale mobiliteitsvisie en opnieuw kijken en luisteren naar elkaar, kunnen ervoor zorgen dat iedereen welkom is in Gent, én zich daar vrij kan bewegen. Slim zijn met andere woorden; in alle betekenissen.

Dr. Elke Sleurs, senator

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is