Stedelijk armoedebestrijdingsplan werkt niet

Door Elke Sleurs op 31 oktober 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding, Gent
Rapport

Bij de eerste evaluatie van zijn vorig jaar voorgestelde armoedebestrijdingsplan moest OCMW- voorzitter en schepen van werk Coddens (sp.a) toegeven dat er nog maar weinig positieve resultaten kunnen voorgelegd worden. Er werden weliswaar heel wat studiedagen, dialoogmomenten en happenings georganiseerd óver armoede, maar relatief weinig extra initiatieven vóór mensen in armoede ondernomen.

"Bovendien," zo stelt Ronny Rysermans vast, "komen de structurele hefbomen om mensen uit de armoede te halen, zoals opleiding en activering naar werk, in het plan nauwelijks aan bod."

Maar gelukkig is er nog de federale regering met N-VA en onze eigen staatssecretaris Elke Sleurs. Via een forse lastenverlaging op werkgeversbijdragen wordt de creatie van zoveel mogelijk jobs gestimuleerd, want een job is nog altijd de beste garantie tegen armoede. Dankzij de taxshift worden de minimumlonen stevig verhoogd om werken aantrekkelijk te houden. En ook de laagste pensioenen, werkloosheidsuitkeringen en leeflonen werden al opgetrokken.

"En dat is niet alles," zegt Elke, "Via het wegwerken van financiële en andere drempels voor personen met een handicap om te gaan werken, via projecten gericht op daklozen zoals 'housing first', via het invoeren van de automatische toekenning van sociale rechten zonder administratieve rompslomp, enz. wil ik met de middelen die in deze moeilijke tijden beschikbaar zijn alles op alles zetten om de armoede in onze samenleving aan te pakken." 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is