Nieuws over dit onderwerp

Nog geen verdeling van beroertezorgcentra in Vlaanderen

Inleiding In maart 2019 bereikten de ministers van Volksgezondheid een protocolakkoord over de verdeling van de gespecialiseerde beroertezorgcentra.[1] Vlaanderen zou op deze manier zeven centra …

Huiselijk geweld: een ware smet op onze samenleving

Wat de lockdowns van de voorbije maanden ons eveneens geleerd hebben, is dat huiselijk geweld en/of partnergeweld enorm is toegenomen. Vanaf het moment dat twee mensen te dicht op elkaars lip zitten …

Meer ambitie en actie nodig om de nooit-deelnemers aan bevolkingsonderzoeken te bereiken

Elk jaar worden ongeveer 1,6 miljoen Vlamingen uitgenodigd om zich preventief te laten testen op borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker. Deze cijfers worden vervolgens in een jaarrapport gegoten …