Nieuws over dit onderwerp

Mondhygiënisten nog steeds niet aan de slag. Onbegrijpelijk!

Vooraf Vlaanderen heeft in de vorige regeerperiode samen met de hogescholen de nieuwe opleiding Mondzorg georganiseerd. De nodige (financiële) middelen werden voorzien. De eerste bachelors zijn …

Extra MRI-toestellen, waarvan 2 voor Oost-Vlaanderen

(Afbeelding: AZ Delta). Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering een besluit goed dat de voorwaarden bepaalt voor de toewijzing van extra MRI-toestellen (NMR-scanners).  Met dit besluit ligt de weg …

Kwaliteitsbewaking ziekenhuizen aan evaluatie toe

(Uit Artsenkrant, 24/01/2020). "Tot nu toe beslisten enkel de GZA-ziekenhuizen de accreditatie te laten varen en zich opnieuw te onderwerpen aan het systeemtoezicht door de Vlaamse Zorginspectie. Als …