Nieuws over dit onderwerp

HPV-test als primaire opsporingsinstrument in Vlaanderen?

In de uitzending van Terzake van 4 juli 2022 werd de screening naar baarmoederhalskanker bekritiseerd. De huidige screening is gebaseerd op een “uitstrijkje” dat zoekt naar afwijkende cellen of …

Groen licht voor de samenwerking tussen het Universitair Ziekenhuis Gent en het ziekenhuis van Terneuzen

In de plenaire vergadering van 13 juli jl. is het voorstel tot wijziging van artikel 40sexies van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum …

Aanpak genitale verminking in Vlaanderen: werk preventief!

Ontsteltenis alom in de pers en op sociale media na de bekenmaking van de nieuwe cijfers over vrouwelijke genitale verminking.[1] De federale overheid liet een studie maken die een retrospectieve …