Samenleving en ethische dossiers

Nieuws over dit onderwerp

Meer nazorg na abortus provocatus?

(Afbeelding: Europees Instituut voor Bio-ethiek). Moet de overheid meer doen voor vrouwen bij vrijwillige zwangerschapsafbreking of abortus provocatus? Volgens de minister wordt er al veel gedaan …

Steeds meer transgenders zoeken hulp

Wetswijziging op komst: Sterilisatie binnenkort niet meer verplicht  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N­VA) is tevreden dat steeds meer transgenders de weg vinden naar medische …

Portret Elke Sleurs (Knack)

Elke Sleurs (N-VA) is de nieuwe staatssecretaris voor Fraudebestrijding, Armoedebestrijding en Wetenschapsbeleid in de regering Michel I. Lees hier haar portret. Elke Sleurs (46) is voor het grote …