Samenleving en ethische dossiers

Nieuws over dit onderwerp

Vlaams afstammingscentrum vanaf volgend jaar een feit!

(Afbeelding: ZiZo online). Alle meerderheidspartijen zijn overeengekomen dat een afstammingscentrum met een DNA-databank wordt opgericht. Slachtoffers van gedwongen adoptie of kinderen op zoek naar …

Meer nazorg na abortus provocatus?

(Afbeelding: Europees Instituut voor Bio-ethiek). Moet de overheid meer doen voor vrouwen bij vrijwillige zwangerschapsafbreking of abortus provocatus? Volgens de minister wordt er al veel gedaan …

Steeds meer transgenders zoeken hulp

Wetswijziging op komst: Sterilisatie binnenkort niet meer verplicht  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N­VA) is tevreden dat steeds meer transgenders de weg vinden naar medische …