Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het activeren van reserves voor investeringen in het welzijnsbeleid

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Peter Persyn, Lies Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
1129 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag WoninGent - Toegekende subsidies en leningen

van Elke Sleurs aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
884 (2016-2017)

Schriftelijke vraag R40 Gent - Oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1795 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Restauratie Caermersklooster Gent - Stand van zaken

van Elke Sleurs aan minister Geert Bourgeois (Vraag en antwoord)
445 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende cultuursensitieve zorg

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn en Cindy Franssen
1273 (2017-2018) nr. 2

Actuele vraag over het advies met betrekking tot een nieuw en beter vaccin tegen het humaan papillomavirus (HPV)

van Martine Taelman aan minister Jo Vandeurzen
8 (2017-2018)

Vraag om uitleg over onderzoek naar kennis van HPV-vaccinatie (humaan papillomavirus)

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2855 (2016-2017)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2