Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende invoering van het laagste tarief van ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders

van Freya Saeys, Lies Jans, Elke Sleurs, Katrien Schryvers, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
1442 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende gezinshuizen

van Lorin Parys, Lies Jans, Marc Hendrickx, Tine van der Vloet, Peter Persyn en Elke Sleurs
1405 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het activeren van reserves voor investeringen in het welzijnsbeleid

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Peter Persyn, Lies Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
1129 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag PWA-werknemers Gent - Stand van zaken

van Elke Sleurs aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
9 (2017-2018)

Schriftelijke vraag WoninGent - Toegekende subsidies en leningen

van Elke Sleurs aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
884 (2016-2017)

Schriftelijke vraag R40 Gent - Oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1795 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzittingen over de nota van de Vlaamse Regering. Conceptnota 'Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Katrien Schryvers en Elke Van den Brandt
796 (2015-2016) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over grensoverschrijdend gedrag in de sectoren Cultuur, Media en Jeugd

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 6

Verslag van de gedachtewisseling over grensoverschrijdend gedrag in de sectoren Welzijn en Volksgezondheid

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 5
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2