Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Amendementen op het ontwerp van decreet tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid

van Katrien Schryvers, Lies Jans, Elke Sleurs, Freya Saeys, Vera Jans, Tine van der Vloet, Bart Van Malderen, Freya Van den Bossche en Jan Bertels
1450 (2017-2018) nr. 2

Voorstel van decreet houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders)

van Freya Saeys, Lies Jans, Elke Sleurs, Katrien Schryvers, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
1442 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg)

van Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman
1506 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn Gent - Doortrekking tramlijn 4 naar Ghelamco Arena

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
501 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Tondeliersite Gent - Bodemsanering

van Elke Sleurs aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
198 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Huurdersbond Oost-Vlaanderen - Subsidiëring

van Elke Sleurs aan minister Liesbeth Homans (Vraag en antwoord)
159 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de decretale verankering van de sensibilisering rond en de preventie van de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking tijdens belangrijke ontwikkelingsfasen van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Elke Sleurs en Elisabeth Meuleman
1215 (2016-2017) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in Welzijn

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 12

Verslag van de hoorzitting over grensoverschrijdend gedrag in Welzijn

namens Commissie Grensoverschrijdend Gedrag, verslag door Bert Moyaers
1357 (2017-2018) nr. 12
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2