Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het activeren van reserves voor investeringen in het welzijnsbeleid

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Peter Persyn, Lies Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
1129 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn - Geïntegreerd abonnement met NMBS

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1209 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de kennis van patiëntenrechten

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen
1871 (2016-2017)

Vraag om uitleg over de zogenaamde vet- en suikertaks

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen
12 (2014-2015)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het belang van borstvoeding

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck
1141 (2016-2017) nr. 2

Verslag van de gedachtewisseling over het rapport 'Wanneer het onvoorspelbare onvoorstelbaar reëel wordt'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Elke Van den Brandt, Elke Sleurs en Freya Van den Bossche
1164 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het rapport 'Wanneer het onvoorspelbare onvoorstelbaar reëel wordt'

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Elke Van den Brandt, Elke Sleurs en Freya Van den Bossche
1164 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2