Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het activeren van reserves voor investeringen in het welzijnsbeleid

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Peter Persyn, Lies Jans en Danielle Godderis-T'Jonck
1129 (2016-2017) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het arrest van de Raad van State inzake de NMR-erkenningen (nucleaire magnetische resonantie)

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen
2824 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE) - Voorstelling Jaarrapport 2016

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
713 (2016-2017)

Schriftelijke vraag De Lijn - Geïntegreerd abonnement met NMBS

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1209 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over onderzoek naar kennis van HPV-vaccinatie (humaan papillomavirus)

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2855 (2016-2017)

Vraag om uitleg over neonatale screening op mucoviscidose

van Elke Van den Brandt aan minister Jo Vandeurzen
2846 (2016-2017)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende het belang van borstvoeding

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Danielle Godderis-T'Jonck
1141 (2016-2017) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2