Binnenkort verlost van het RSV-virus

Door Elke Sleurs op 28 september 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Is de Vlaamse overheid klaar voor de invoering van het RSV-vaccin? Nog niet! Voor de zomervakantie heb ik samengezeten met het bedrijf ‘Sanofi Vaccines’, dat via immunisatie antilichamen wil toedienen aan zuigelingen om het RSV-virus de kop in te drukken.[1] Dat zou een stap in de goede richting zijn voor de 60.000 geboortes, die we jaarlijks in Vlaanderen en Brussel mogen verwelkomen.

Anderzijds, onze ouderen zijn ook zeer ontvankelijk voor het RSV-virus dat jaarlijks haar intrede doet van oktober tot maart. Om hier tegemoet te komen gaf de Europese Commissie reeds groen licht voor ‘Arexvy’. Volgens het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad kan een RSV-vaccinatie aangeboden worden aan risicopatiënten van ouder dan 60 jaar met minimaal één risicofactor op ernstige RSV-ziekte.[2]

Daarnaast komt er heel binnenkort ook een RSV-vaccinatie voor zwangere vrouwen op de markt waarbij zuigelingen beschermd zullen worden via passieve immunisatie. Daar moeten de Europese Commissie en de Hoge Gezondheidsraad ook een advies over formuleren.

Het Vlaams vaccinatiebeleid is een proces van zorgvuldige overweging en evaluatie. Het gaat nu om drie doelgroepen die in aanmerking kunnen komen voor een RSV-vaccinatie. Voor de ouderen is dat duidelijk. Voor de zwangere vrouwen en zuigelingen zal de Vlaamse overheid een keuze moeten maken, rekening houdend met de seizoensgebonden, epidemiologische gegevens, de duur van de bescherming na vaccinatie tijdens de zwangerschap, en het afwegen tegenover alternatieven via monoklonale antistoffen. Dat is inderdaad werk in uitvoering.

 

 

[1] VOU van Elke Sleurs nr. 3417 van 19 september 2023 over ‘de implementatie van het nieuwe vaccin tegen het respiratoir syncytieel virus bij zuigelingen en ouderen’ via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[2] ‘Vaccinatie tegen RSV (volwassenen), september 2023, HGR nr. 9725 p. 4, via https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsheal...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is