Nood aan een gedragen visie op de Vlaamse revalidatieziekenhuizen

Door Elke Sleurs op 11 januari 2024, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Zal de Vlaamse Regering erin slagen om de Vlaamse revalidatiesector op een vernieuwende manier te benaderen? Dit dossier sleept zich al geruime tijd voort.[1] Sinds 2014 heeft de Vlaamse overheid de verantwoordelijkheid over acht revalidatieziekenhuizen. In 2019 presenteerde de toenmalige minister van Welzijn een conceptnota over dit onderwerp, maar er is sindsdien weinig concrete vooruitgang geboekt. Het huidige regeerakkoord stipuleert de integratie van de revalidatieziekenhuizen in de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), wat in 2021 is gebeurd. Echter, de visie op de revalidatieziekenhuizen is nog niet aangepast. In een vervolgvraag aan de minister is dringend verzocht om hier tempo in te zetten.[2]

Tijdens de Interministeriële conferentie 'Volksgezondheid' van juni vorig jaar is besloten om een interfederale werkgroep op te richten, belast met de hervorming van de revalidatieziekenhuizen. Opvallend genoeg is deze werkgroep tot op heden nog niet bijeengekomen. Bij gebrek aan urgentie heeft de Vlaamse overheid zelf voorgesteld om een 'Vlaams-federale werkgroep' op te zetten. Hierbij zullen alle deelstaten hun bezorgdheden en aandachtspunten moeten uiten om de federale aanpak en asymmetrische regelingen te bepalen.

Bovendien heeft de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen een advies uitgebracht over de revalidatieziekenhuizen. Zij pleiten voor de afschaffing van de huidige onderverdeling van de zogenaamde Sp-bedden en het overstappen naar een revalidatietraject. Voor elk geïdentificeerd revalidatiestadium is specifiek zorgaanbod en nauwere coördinatie vereist. De Vlaamse overheid streeft ernaar de revalidatiesector binnen de ziekenhuisnetwerken te plaatsen, met regionale en supra-regionale taken. Zorgnet-Icuro is nu gevraagd om de opmerkingen over dit advies te bundelen.

De hervorming van de revalidatiesector zal ook een herziening van de financiering met zich meebrengen, waarover politieke afspraken moeten worden gemaakt. Een volwaardig 'revalidatie-decreet' met convenanten voor elk van de acht instellingen lijkt onontbeerlijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

[1] SV van Elke Sleurs nr. 535 van 27 maart 2023 over ‘Conceptnota ‘De Vlaamse revalidatie: op weg naar een gestroomlijnd, geïntegreerd revalidatiebeleid’ – Uitvoering’, via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1951329 en SV van Elke Sleurs nr. 924 van 25 juli 2023 over ‘Hervorming Vlaamse revalidatie – stand van zaken’, via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1996774

[2] VOU van Elke Sleurs nr. 770 van 9 januari 2024 over ‘de nieuwe visie op de Vlaamse revalidatieziekenhuizen’, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is