Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Elke Sleurs op 18 juli 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In de uitzending van Terzake van 4 juli 2022 werd de screening naar baarmoederhalskanker bekritiseerd. De huidige screening is gebaseerd op een “uitstrijkje” dat zoekt naar afwijkende cellen of signalen ervan. Eén van de experten in de reportage pleitte voor de invoering van de HPV-test die enkele …

Door Elke Sleurs op 14 juli 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In de plenaire vergadering van 13 juli jl. is het voorstel tot wijziging van artikel 40sexies van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen goedgekeurd.[1] Op vraag van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) hebben …

Door Elke Sleurs op 30 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Ontsteltenis alom in de pers en op sociale media na de bekenmaking van de nieuwe cijfers over vrouwelijke genitale verminking.[1] De federale overheid liet een studie maken die een retrospectieve geeft van het aantal besneden vrouwen in ons land van 2007 tot 2020. Het zou gaan om 35.000 vrouwen en …

Door Elke Sleurs op 10 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Begin mei 2022 besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) om alle 80-plussers een tweede herhalingsprik tegen COVID-19 aan te bieden. Dit is opmerkelijk aangezien het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) hieromtrent heel duidelijk was en is: “op dit moment beveelt de HGR geen systematische …

Door Elke Sleurs op 2 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het begin van de maand mei aangegrepen om ‘kraamzorg’ meer onder de aandacht te brengen. Zo verzamelde de zorgorganisatie i-mens heel wat cijfers over de gebruikers van kraamzorg. 86% van de ouders voelt zich goed bij het idee van kraamzorg. Slechts een derde zou daar …

Door Elke Sleurs, Frieda Gijbels op 17 mei 2022, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Ziekenhuizen

De overheveling van de zorg naar de deelstaten is een belangrijke pijler in het federale regeerakkoord. Nu minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de ziekenhuisfinanciering wil hervormen, zijn de verwachtingen hooggespannen. Maar zijn plannen gaan niét uit van een zorg die …