Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Lorin Parys, Koen Daniëls, Elke Sleurs op 1 december 2021, over deze onderwerpen: Coronacrisis

Het nieuws over mogelijke fraude bij de Vlaamse centrale contactopsporing choqueerde velen. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen daarom een onderzoek van het Rekenhof naar de uitvoering van het centraal contactonderzoek. “Het is ontoelaatbaar dat private partners misbruik maken …

Door Elke Sleurs op 15 november 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Onlangs besliste de federale regering om een nieuwe campagne te lanceren die de levenseindezorg uit de taboesfeer moet halen.[1] Met de naam ‘Advance Care Planning’ of ACP kunnen mensen en zorgverstrekkers via de website ‘mijnoudedag.be’ kennis maken met de thematiek.[2] Ook Vlaanderen wil inzetten …

Door Elke Sleurs op 27 oktober 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Wat voorafging Het dossier over de mondhygiënisten dateert van de vorige regeerperiode. De Vlaamse Regering wilde toen snel werk maken van de erkenning van de bacheloropleiding ‘Mondzorg’ met dien verstande dat deze doelgroep kan ingezet worden voor o.m. de preventieve mondzorg bij risicogroepen …

Door Elke Sleurs op 15 oktober 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Inleiding Heel wat Vlaamse gemeenten kampen met een tekort aan huisartsen.[1] Dit is geen nieuw dossier voor de Vlaamse Regering. Integendeel. Ook Domus Medica hamert al jaren op administratieve vereenvoudiging en de nodige ondersteuning voor onze huisartsen. In de beleidsnota van minister Beke …

Door Elke Sleurs op 20 september 2021, over deze onderwerpen: Wetenschapsbeleid

Als we straks niet bij de les blijven dan zal federaal staatssecretaris Thomas Dermine, bevoegd voor ruimtevaart een groot deel van de ESA-middelen (European Space Agency) naar de Waalse ruimtevaartindustrie doorsluizen.[1] En Vlaanderen staat erbij en kijkt ernaar. In het voorjaar van 2021 heeft de …

Door Elke Sleurs op 15 juli 2021, over deze onderwerpen: Wetenschapsbeleid

Beleidsambities van minister Crevits De Vlaamse Regering wil de domeinen ‘ruimtevaart’ en defensie’ danig versterken. Deze ambitie heeft minister Crevits ook overgenomen in haar Beleidsnota Economie, Wetenschap & Innovatie 2019-2024: “Specifiek ondersteunen we de Vlaamse ruimtevaartindustrie bij …