Elke Sleurs

Beste bezoeker,

Van harte welkom!

Politiek
Veteranen uit de Volksunie kennen me al lang als een vaste waarde. Al van in mijn studententijd was ik lid van VUJO, het Gentse en het arrondissementeel bestuur en lid van de partijraad. Ook was ik sindsdien kandidaat bij vele verkiezingen. Dit mondde in 2007 uit in een kort mandaat als OCMW-raadslid in Gent. 

Op 13 juni 2010 werd ik, met de hulp van vele kiezers, rechtstreeks verkozen tot senator. Zo werd mijn jarenlang vrijwillig maatschappelijk engagement gekristalliseerd tot een waar politiek mandaat. In de Senaat was ik vooral actief in de Commissie Sociale Aangelegenheden, waarvan ik voorzitter was sinds oktober 2011, en maakte ik ook deel uit van het Adviescomité voor Gelijke Kansen voor vrouwen en mannen. Eveneens was ik plaatsvervanger in de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden en de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging. Mijn prioritaire interessegebieden waren o.a. gezondheidszorg met specifieke aandacht voor de kwaliteit van de zorg en de (toekomstige) organisatie van de verloskundige zorg. Een waardige, duurzame, humane, solidaire en onafhankelijke gezondheidszorg is mijn streefdoel. Tevens bestudeer en volg ik alle ethische dossiers zeer nauw op de voet zoals bv. euthanasie, abortus, draagmoederschap, orgaandonatie,... 

Sinds 2012 ben ik actief in de Gentse gemeenteraad en op 25 mei 2014 werd ik verkozen op in het Vlaams Parlement en zetelde ook in de hervormde Senaat. 

Ik werd ik aangesteld op 10 oktober 2014 als staatssecretaris in de regering Michel I. Mijn bevoegdheden waren Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Grootstedenbeleid en Wetenschapsbeleid.  

In februari 2017 nam ik het besluit om volledig voor Gent te gaan. Met heel mijn hart, en met al mijn inzet, energie en tijd. Want Gent heeft nood aan verandering. 

Mij wijden aan Gent is niet iets dat ik kan doen na mijn uren als staatssecretaris. Mensen die mij kennen, weten dat als ik ergens voor ga, ik dat voor de volle 100% doe. Ik hou niet van half werk. Gent verdient een kopvrouw die dat met volle overgave doet. En dat zal ik doen. Ik heb dan ook mijn mandaat als staatssecretaris ter beschikking gesteld van de partij.

Dat was een moeilijke keuze, dat zal ik niet ontkennen. Als staatssecretaris heb ik mij sterk gemaakt voor gendergelijkheid, heb ik gestreden tegen gendergerelateerd geweld, tegen seksueel misbruik. En het werk is nog niet klaar.

Maar de liefde voor Gent, voor de stad waar ik ben geboren en ben opgegroeid, is sterker. Daar ligt mijn hart. En daar ligt mijn politieke toekomst. Ik zal dan ook  niet langer staatssecretaris zijn, maar burgemeesterskandidaat van Gent.

Arts
Voor ik in de actieve politiek belandde, was mijn eerste doel mij te volmaken en te bekwamen als gynaecoloog met bijkomende specialisatie in de prenatale diagnose. Ondertussen ben ik reeds lang actief als specialist in de prenatale echografie en diagnostiek. Na vele jaren in het Universitair Ziekenhuis Brussel, ben ik heden werkzaam in het Universitair Ziekenhuis Gent.

Jammer genoeg verloopt niet elke zwangerschap probleemloos. Het is mijn opdracht de zwangere, die geconfronteerd wordt met een (ernstige of levensbedreigende) foetale afwijking naar best vermogen te informeren en te begeleiden. In overleg met de ouder(s) en collega's van andere disciplines wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing.

Sociaal

Sociale betrokkenheid is één van mijn grootste drijfveren. Als gynaecologe moet men soms zware beslissingen nemen, en als politicus soms moeilijke compromissen. Maar wie beseft dat vele handen licht werk maken, krijgt heel veel energie terug uit dit sociale engagement. 

Mijn betrokkenheid werd me van thuis uit met de paplepel ingegeven.  Ik steun al van jongs af aan ontwikkelingsprojecten in Mali. Jarenlang was ik actief als lid en (districts-) leiding in VVKM, het huidige Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Samengevat:
Elke Sleurs staat voor gemeenschapszin, engagement, pluralisme en transparante solidariteit.

Medewerkers

Sadia Choukri

Woordvoerder (0485 07 43 33)