Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de invoering van gezinshuizen in Vlaanderen

van Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Vera Jans, Katrien Schryvers, Martine Taelman en Lorin Parys
1851 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen

van Ingeborg De Meulemeester, Peter Persyn, Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys en Cindy Franssen
1859 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Vera Jans, Peter Persyn, Elke Sleurs, Lorin Parys, Freya Saeys en Katrien Schryvers
1855 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 22 januari 2019 14.07u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 11 december 2018 14.46u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 27 november 2018 15.49u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de toestand van het E17-viaduct in Gentbrugge en de geplande sanerings- en renovatiewerken in 2020

van Joris Vandenbroucke aan minister Ben Weyts
568 (2018-2019)

Vraag om uitleg over de bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit

van Lionel Bajart aan minister Hilde Crevits
520 (2018-2019)

Verslag van de hoorzitting over het verzoekschrift over het toekennen van een tweede NMR-scanner aan het AZ Nikolaas

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Koen Daniëls en Cindy Franssen
1793 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2