Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
103 (2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Peter Persyn, Elke Sleurs en Vera Jans
1855 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen

van Cindy Franssen, Elke Sleurs, Freya Saeys, Peter Persyn, Katrien Schryvers en Ingeborg De Meulemeester
1859 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Verdeling nieuwe medische beeldvormingen - NMR-toestellen

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
17 (2019)

Vraag om uitleg over griepvaccins

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
14 (2019-2020)

Vraag om uitleg over het advies van de Hoge Gezondheidsraad over meningokokken B

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
36 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de MAHA-analyse (Model for Automatic Hospital Analyses) van Belfius betreffende de zorgwekkende financiële toestand van de Vlaamse ziekenhuizen

van Immanuel De Reuse aan minister Wouter Beke
20 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de screening van spinale musculaire atrofie (SMA)

van Lise Vandecasteele aan minister Jo Vandeurzen
13 (2019)

Vraag om uitleg over de screening bij baby's op ernstige aandoeningen, waaronder spinale musculaire atrofie (SMA)

van Immanuel De Reuse aan minister Jo Vandeurzen
12 (2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2