Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
103 (2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Peter Persyn, Elke Sleurs en Vera Jans
1855 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over het afdwingen van quarantaine bij hoogrisicocontacten na de aangepaste teststrategie

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
455 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Opvolging COVID-19-patiënten - Toenemende druk op de eerstelijnszones

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
814 (2019-2020)

Schriftelijke vraag COVID-19-app - Lanceringsdatum

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
817 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de beschikbaarheid van het griep- en pneumokokkenvaccin

van Maaike De Rudder aan minister Wouter Beke
237 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de interpretatie van een positieve COVID-19-test

van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
193 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de perinatale geestelijke gezondheidszorg

van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
8 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2