Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
103 (2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Peter Persyn, Elke Sleurs en Vera Jans
1855 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen

van Cindy Franssen, Elke Sleurs, Freya Saeys, Peter Persyn, Katrien Schryvers en Ingeborg De Meulemeester
1859 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Respiratoir syncytieel virus (RSV) - Monitoring

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
116 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Kruispunt N70 Orchideestraat/Groenstraat Gent - Afstelling verkeerslichten

van Elke Sleurs aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
184 (2019-2020)

Schriftelijke vraag Keerlus N43 Gent - Wijziging verkeerssituatie

van Elke Sleurs aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
165 (2019-2020)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over virusbesmettingen

van Freya Van den Bossche aan minister Wouter Beke
822 (2019-2020)

Vraag om uitleg over de oproep van het Netwerk tegen Armoede om meer werk te maken van automatische rechtentoekenning

van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
804 (2019-2020)

Vraag om uitleg over ondersteuning na een miskraam

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
799 (2019-2020)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2