Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over noodmaatregelen voor meer handen aan het bed

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Elke Sleurs en Katja Verheyen
967 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet over het Covid Safe Ticket

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
958 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Katja Verheyen en Piet De Bruyn
924 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Zwangere vrouwen - Voorstel van gepersonaliseerd zorgplan

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
818 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Complex project 'Viaduct Gentbrugge' - Fasering

van Elke Sleurs aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1492 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de ondersteuning van huisartsen en de hervorming van het Impulsfonds

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
17 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de Vlaamse PhD Cup en de toegankelijkheid van wetenschappelijk werk

van Stijn De Roo aan minister Hilde Crevits
301 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het tekort aan huisartsen in gemeenten

van Maaike De Rudder aan minister Wouter Beke
142 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het tekort aan huisartsen

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Wouter Beke
18 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2