Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Veerle Geerinckx, Maaike De Rudder en Katja Verheyen
1743 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Maurits Vande Reyde, Katja Verheyen, Katrien Schryvers en Elke Sleurs
1589 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat de opheffing van de bepalingen over de tijdelijke afzondering in het kader van COVID-19 betreft

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1679 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de implementatie van het nieuwe vaccin tegen het respiratoir syncytieel virus bij zuigelingen en ouderen

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits
3417 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het overleg met de erkenningscommissie voor tandartsen over 'neptandartsen' uit Roemenië

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits
3418 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het Mediport Medical Center Cadix in Antwerpen

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits
3416 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het gebruik van anticonceptie

van Freya Saeys aan minister Hilde Crevits
3388 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de grote toename van buitenlandse artsen

van Immanuel De Reuse aan minister Hilde Crevits
3394 (2022-2023)

Verslag van de hoorzittingen over de actuele uitdagingen van het beleid inzake artificiële intelligentie

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Stijn De Roo
1809 (2022-2023) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2