Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft de verhoging van de onderste leeftijdsgrens voor het gebruik van het COVID Safe Ticket en de koppeling van de buitenwerkingtreding van het decreet van 29 oktober 2021 aan de epidemische noodsituatie

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
1111 (2021-2022) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, wat de gegevensdeling met het OCMW en de samenwerking met de kraamklinieken betreft

van Maaike De Rudder, Katja Verheyen, Freya Saeys, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Koen Daniëls
870 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Elke Sleurs, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
1042 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de beslissing over de verdeling van de zeven beroertezorgcentra in Vlaanderen

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
1325 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de wetenschappers die na hun pensioen verder kunnen werken en het beoordelen van onderzoeksprojecten

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits
1378 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Vervoer over het water - Regio Gent

van Elke Sleurs aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
193 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het stijgende aantal niet-gevaccineerde zwangere vrouwen op intensieve zorg

van Celia Groothedde aan minister Wouter Beke
1088 (2021-2022)

Vraag om uitleg over de bekendheid van het Afstammingscentrum en de DNA-databank

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
1108 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het gebruik van een handgebaar als noodkreet voor hulp door slachtoffers van (huiselijk) geweld

van Suzy Wouters aan minister Wouter Beke
969 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2