Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 4

Voorstel van decreet houdende wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade en het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht, wat de overgangsbepalingen betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Vera Jans en Elke Sleurs
103 (2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Hormoonverstoorders - Sensibilisering

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
151 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de evaluatie van de eerste proefprojecten rond sneltesten

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
1342 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de enquête van de Socialistische Mutualiteiten over de kennis en beleving van de NIP-test bij zwangere vrouwen

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke
1070 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het starten van de vaccinatie in de woonzorgcentra

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
1127 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de coronavaccinatie in woonzorgcentra

van Lorin Parys aan minister Wouter Beke
1097 (2020-2021)

Vraag om uitleg over de aanpassing van de vaccinatiestrategie

van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
1148 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2