Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen over het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

van Katrien Schryvers, Katja Verheyen, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Elke Sleurs
1822 (2023-2024) nr. 2

Voorstel van resolutie over de betere ondersteuning en een betere zorg voor mensen met een intersekseconditie

van Orry Van de Wauwer, Elke Sleurs, Freya Saeys, Freya Perdaens, Katrien Schryvers en Katja Verheyen
1850 (2023-2024) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 26 april 2019 houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Veerle Geerinckx, Maaike De Rudder en Katja Verheyen
1743 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Interfederale coördinatievergadering Roemeense tandartsdiploma's - Vlaams standpunt

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
6 (2023-2024)

Schriftelijke vraag Brusselsesteenweg Gent - Signalisatie zone 50 km/u

van Elke Sleurs aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1670 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Screening baarmoederhalskanker via 'population health management' (PHM) - Proefproject

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
991 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie over het ontwerp van decreet houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2024

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Imade Annouri en Björn Rzoska
15 (2023-2024) nr. 6-E

Verslag van de hoorzitting over het pleidooi van de Vlaamse universiteiten en het bedrijfsleven voor slimmer internationaliseren als katalysator voor de kennismaatschappij

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Elke Sleurs
1890 (2023-2024) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over het pleidooi van de Vlaamse universiteiten en het bedrijfsleven voor slimmer internationaliseren als katalysator voor de kennismaatschappij

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Elke Sleurs
1890 (2023-2024) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2