Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject

van Lorin Parys, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck en Ingeborg De Meulemeester
1691 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester
1666 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

van Peter Wouters, Joris Poschet, Lionel Bajart, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Marius Meremans
1629 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag E40 Zwijnaarde - Aanleg weefstroken

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1291 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Infectieziekten - Preventiebeleid

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
625 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Vaccinatiebeleid - Meningokokken type W

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
539 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de vaccinatie tegen griep bij zorgverleners

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
75 (2018-2019)

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het faciliteren van de beleving van seksualiteit en intimiteit op maat van personen met een zorgbehoefte

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Tine van der Vloet
1390 (2017-2018) nr. 2

Verslag van het verzoekschrift over een aanpassing van het Legionellabesluit

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn
1605 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2