Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

van Peter Wouters, Joris Poschet, Lionel Bajart, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Marius Meremans
1629 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg)

van Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman
1506 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Zorginstellingen - Aanpak grensoverschrijdend gedrag

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
447 (2017-2018)

Vraag om uitleg over mondzorg in woonzorgcentra

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen
2094 (2017-2018)

Vraag om uitleg over het portaal mijngezondheid.belgië.be en Vlaamse initiatieven ter ontsluiting van data voor de patiënt

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen
1984 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de genderneutrale vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Cindy Franssen, Elke Sleurs en Elke Van den Brandt
1590 (2017-2018) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over genetisch testen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Freya Saeys, Jan Bertels, Katrien Schryvers, Peter Persyn en Elke Van den Brandt
1606 (2017-2018) nr. 1

Verslag van het verzoekschrift over een aanpassing van het Legionellabesluit

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn
1605 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2