Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Freya Saeys, Peter Persyn, Elke Sleurs en Vera Jans
1855 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat betreft de sensibiliseringsplicht en het preventieve beleid met betrekking tot de blootstelling aan chemische stoffen die de normale hormonale werking van het menselijk organisme ontregelen of kunnen ontregelen

van Cindy Franssen, Elke Sleurs, Freya Saeys, Peter Persyn, Katrien Schryvers en Ingeborg De Meulemeester
1859 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015)

van Peter Persyn, Cindy Franssen, Freya Saeys, Jan Bertels, Elke Van den Brandt en Elke Sleurs
1819 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 23 april 2019 17.02u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 23 april 2019 16.50u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 22 januari 2019 14.07u

(2018-2019)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over legionellapreventie bij bedrijven

van Joke Schauvliege aan minister Jo Vandeurzen
431 (2018-2019)

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1

Verslag over het voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Cindy Franssen en Tine van der Vloet
1855 (2018-2019) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2