Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over meer medicatieveiligheid in woonzorgcentra

van Katrien Schryvers, Veerle Geerinckx, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Elke Sleurs
1579 (2022-2023) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten door de fusie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid tot het Departement Zorg

van Katrien Schryvers, Koen Daniëls, Freya Saeys, Tine van der Vloet, Maaike De Rudder en Elke Sleurs
1608 (2022-2023) nr. 2

Voorstel van resolutie over een sterkere arbeidsmarkt en positie voor mensen in een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en andere 55-plussers

van Axel Ronse, Robrecht Bothuyne, Tom Ongena, Maaike De Vreese, Kurt Vanryckeghem en Elke Sleurs
1601 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over fraude en plagiaat bij medische studies

van Elke Sleurs aan minister Jo Brouns
2039 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Sensibiliseringscampagnes GAMS vzw - Evaluatie

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
302 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Bevolkingsonderzoeken naar kanker - Actievere aanpak

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
279 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over het tekort aan huisartsen

van Maaike De Rudder aan minister Hilde Crevits
1982 (2022-2023)

Vraag om uitleg over de borstklinieken

van Maaike De Rudder aan minister Hilde Crevits
1979 (2022-2023)

Vraag om uitleg over het verzekeren van kwaliteitsvolle zorg bij de behandeling van borstkanker

van Immanuel De Reuse aan minister Hilde Crevits
2075 (2022-2023)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2