Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van bijzonder decreet tot wijziging van artikel 40sexies van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

van Joke Schauvliege, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Freya Van den Bossche en Mieke Schauvliege
1304 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

van Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Veerle Geerinckx, Elke Sleurs, Katja Verheyen en Kathleen Krekels
1258 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ouderenzorg van morgen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet, Katja Verheyen en Allessia Claes
1198 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de oproep om de leeftijd voor darmkankerscreening te verlagen naar 45 jaar

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits
3298 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het rapport 'Hoe ervaren mensen de zorg voor seksualiteit na kanker' van juni 2022

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits
3308 (2021-2022)

Schriftelijke vraag GRUP 'Omgeving Complex E40-N466' Drongen en GRUP 'Booiebos' Deinze en Gent - Verwevenheid planprocessen

van Elke Sleurs aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
740 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de toename van het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

van Adeline Blancquaert aan minister Hilde Crevits
652 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het stijgende aantal gevallen van darmkanker bij jongeren

van Maaike De Rudder aan minister Hilde Crevits
3319 (2021-2022)

Vraag om uitleg over het tekort aan huisartsen, dermatologen en tandartsen

van Maaike De Rudder aan minister Hilde Crevits
3259 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2