Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Ingeborg De Meulemeester, Elke Sleurs, Vera Jans, Lorin Parys, Martine Taelman en Katrien Schryvers
1666 (2017-2018) nr. 1

Amendementen op het ontwerp van decreet betreffende het jeugddelinquentierecht

van Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Vera Jans, Lorin Parys, Martine Taelman en Katrien Schryvers
1670 (2017-2018) nr. 2

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het invoeren van gewone adoptie in een jeugdhulptraject

van Ingeborg De Meulemeester, Lies Jans, Danielle Godderis-T'Jonck, Tine van der Vloet, Elke Sleurs en Lorin Parys
1691 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 11 december 2018 14.46u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - tuesday 27 november 2018 15.49u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin - dinsdag 5 juni 2018 14.55u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 en over de beleidsbrief Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2018-2019

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Lorin Parys en Jan Bertels
15 (2018-2019) nr. 2-J

Vraag om uitleg over de mogelijkheid voor woonzorgcentra om een beroep te doen op een procesbegeleider

van Freya Saeys aan minister Jo Vandeurzen
334 (2018-2019)

Vraag om uitleg over meldingen van historisch misbruik in het onderwijs

van Katrien Schryvers aan minister Jo Vandeurzen
338 (2018-2019)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2