Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, wat cliëntenorganisaties en een cliëntenforum in de integrale jeugdhulp betreft

van Katrien Schryvers, Lorin Parys, Martine Taelman, Elke Sleurs, Vera Jans en Ingeborg De Meulemeester
1666 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende voorstellen voor het versterken van de beleidsdomeinoverschrijdende aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag

van Peter Wouters, Joris Poschet, Lionel Bajart, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Marius Meremans
1629 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende preventie en vroegdetectie van diabetes

van Danielle Godderis-T'Jonck, Elke Sleurs, Peter Persyn, Ingeborg De Meulemeester, Lorin Parys en Tine van der Vloet
1638 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag E40 Zwijnaarde - Aanleg weefstroken

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
1291 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Infectieziekten - Preventiebeleid

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
625 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Vaccinatiebeleid - Meningokokken type W

van Elke Sleurs aan minister Jo Vandeurzen (Vraag en antwoord)
539 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Verslag van het verzoekschrift over een aanpassing van het Legionellabesluit

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Peter Persyn
1605 (2017-2018) nr. 1

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende de genderneutrale vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV)

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Cindy Franssen, Elke Sleurs en Elke Van den Brandt
1590 (2017-2018) nr. 2

Verslag van de hoorzitting over genetisch testen

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, verslag door Freya Saeys, Jan Bertels, Katrien Schryvers, Peter Persyn en Elke Van den Brandt
1606 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2