Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg)

van Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman
1506 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de aanpak van eenzaamheid in Vlaanderen

van Lorin Parys, Peter Persyn, Tine van der Vloet, Elke Sleurs, Danielle Godderis-T'Jonck en Björn Anseeuw
1559 (2017-2018) nr. 1

Voorstel van decreet houdende de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders)

van Freya Saeys, Lies Jans, Elke Sleurs, Katrien Schryvers, Cindy Franssen en Danielle Godderis-T'Jonck
1442 (2017-2018) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag De Lijn Gentbrugge - Evaluatie pendelbus lijn 22

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
755 (2017-2018)

Schriftelijke vraag De Lijn Gent - Doortrekking tramlijn 4 naar Ghelamco Arena

van Elke Sleurs aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
501 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Tondeliersite Gent - Bodemsanering

van Elke Sleurs aan minister Joke Schauvliege (Vraag en antwoord)
198 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de ontwikkelingen inzake het Vlaamse vaccinatiebeleid

van Jan Bertels aan minister Jo Vandeurzen
1746 (2017-2018)

Verslag over het voorstel van resolutie betreffende een leefbare toekomst voor de omgeving van het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg)

namens Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken, verslag door Paul Van Miert
1506 (2017-2018) nr. 2

Ontwerp van decreet betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent

van de Vlaamse Regering
1481 (2017-2018) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2