Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie over de aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 betreffende de algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg van voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap

van Tine van der Vloet, Vera Jans, Maurits Vande Reyde, Katja Verheyen, Katrien Schryvers en Elke Sleurs
1589 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid, wat de opheffing van de bepalingen over de tijdelijke afzondering in het kader van COVID-19 betreft

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Tine van der Vloet
1679 (2022-2023) nr. 1

Voorstel van resolutie over meer medicatieveiligheid in woonzorgcentra

van Katrien Schryvers, Veerle Geerinckx, Freya Saeys, Koen Daniëls, Maaike De Rudder en Elke Sleurs
1579 (2022-2023) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Uitbreiding gezondheidsdoelstelling 'Gezonder Leven' - Mondzorg

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
555 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Budget Revalidatieziekenhuizen (BRZ) - Revalidatie & MS Centrum (Overpelt)

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
562 (2022-2023)

Schriftelijke vraag Budget Revalidatieziekenhuizen (BRZ) - Verpleeginrichting De Dennen (Malle)

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
564 (2022-2023)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de resultaten van de HSBC-studie met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag

van Katrien Schryvers aan minister Hilde Crevits
535 (2022-2023)

Actuele vraag over de resultaten van de HBSC-studie van de UGent bij jongeren

van Celia Groothedde aan minister Hilde Crevits
546 (2022-2023)

Verslag van de hoorzitting over de conceptnota voor nieuwe regelgeving over alternatieve toekenningsmechanismen voor competitieve onderzoeksfinanciering in Vlaanderen

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie, verslag door Maurits Vande Reyde
1489 (2022-2023) nr. 2
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2