Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over hoe Vlaanderen zich tegen een volgende pandemie kan wapenen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Katja Verheyen en Piet De Bruyn
897 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Opgroeien regie, wat de gegevensdeling met het OCMW en de samenwerking met de kraamklinieken betreft

van Maaike De Rudder, Katja Verheyen, Freya Saeys, Elke Sleurs, Katrien Schryvers en Koen Daniëls
870 (2020-2021) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondertoezichtstelling van het ongeboren kind van een zwangere vrouw met een verslavingsproblematiek als nieuwe jeugdhulpmaatregel

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet en Katja Verheyen
651 (2020-2021) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Seizoensgebonden griep winterseizoen 2021-2022 - Advies Hoge Gezondheidsraad

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
721 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten en zijn subnetwerken - Overleg

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
708 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Vzw GAMS - Jaarverslag 2020

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
682 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de verplichte vaccinatie van zorgpersoneel

van Freya Saeys aan minister Wouter Beke
764 (2020-2021)

Actuele vraag over de controle op terugkerende reizigers om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan

van Katrien Schryvers aan minister Wouter Beke
765 (2020-2021)

Actuele vraag over het verplichten van vaccinatie voor zorgpersoneel

van Hannes Anaf aan minister Wouter Beke
767 (2020-2021)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2