Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie welzijn. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie wonen.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ondertoezichtstelling van het ongeboren kind van een zwangere vrouw met een verslavingsproblematiek als nieuwe jeugdhulpmaatregel

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet en Katja Verheyen
651 (2020-2021) nr. 1

Voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 1

Amendementen op het voorstel van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

van Katrien Schryvers, Elke Sleurs, Freya Saeys, Lorin Parys, Maaike De Rudder en Koen Daniëls
488 (2020-2021) nr. 4

Recente vragen

Schriftelijke vraag Vinderhoutse bossen - Overstekende reeën

van Elke Sleurs aan minister Zuhal Demir (Vraag en antwoord)
661 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Hormoonverstoring bij jongeren - Onderzoeksresultaten Steunpunt Milieu en Gezondheid

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
435 (2020-2021)

Schriftelijke vraag 'Long covid' - Onderzoek aanhoudende gezondheidsproblemen na besmetting

van Elke Sleurs aan minister Wouter Beke (Vraag en antwoord)
446 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de coronavaccinatiecampagne

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Maaike De Rudder
635 (2020-2021) nr. 6

Vraag om uitleg over perspectief voor palliatieve patiënten

van Jeremie Vaneeckhout aan minister Wouter Beke
2436 (2020-2021)

Verslag van de gedachtewisseling over de stand van zaken van de coronavaccinatiecampagne

namens Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, verslag door Maaike De Rudder
635 (2020-2021) nr. 6
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2