Elkes werk in Brussel

Als Vlaams Parlementslid volgt Elke de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding op. Ze is ook plaatsvervanger in de commissie Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie.

Als staatssecretaris in de federale regering was Elke bevoegd voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, Bestrijding van fiscale fraude en Wetenschapsbeleid. 

Meer informatie over haar werk vindt u hiernaast bij 'Onderwerpen'. 

Recent ingediende documenten

Voorstel van bijzonder decreet tot wijziging van artikel 40sexies van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen

van Joke Schauvliege, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Freya Van den Bossche en Mieke Schauvliege
1304 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over een jongerenbudget voor jongeren met een beperking die de overstap van minder- naar meerderjarigheid maken

van Tine van der Vloet, Koen Daniëls, Veerle Geerinckx, Elke Sleurs, Katja Verheyen en Kathleen Krekels
1258 (2021-2022) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving over de ouderenzorg van morgen

van Lorin Parys, Elke Sleurs, Koen Daniëls, Tine van der Vloet, Katja Verheyen en Allessia Claes
1198 (2021-2022) nr. 1

Recente vragen

Vraag om uitleg over de ruimtevaartindustrie in Vlaanderen

van Elke Sleurs aan minister Jo Brouns
3876 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Apenpokkenvirus - Advies Hoge Gezondheidsraad omtrent strategie

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
675 (2021-2022)

Schriftelijke vraag Hervorming palliatieve zorg - Actieplan

van Elke Sleurs aan minister Hilde Crevits (Vraag en antwoord)
642 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de terugbetaling van de HPV-test

van Freya Saeys aan minister Hilde Crevits
677 (2021-2022)

Actuele vraag over de nood aan een betere HPV-preventie

van Celia Groothedde aan minister Hilde Crevits
675 (2021-2022)

Actuele vraag over het versterken van de preventie van baarmoederhalskanker

van Freya Van den Bossche aan minister Hilde Crevits
687 (2021-2022)
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2