Nieuws over dit onderwerp

N-VA BEZOEKT DE VLAAMSE RUIMTEVAARTINDUSTRIE: “Een staaltje vooruitgangsoptimisme”

De komende weken bezoekt de N-VA verschillende Vlaamse bedrijven die werken binnen de ruimtevaartindustrie. Frieda Gijbels (Kamerlid) en Elke Sleurs (Vlaams Parlementslid) zullen een delegatie mee op …

Vlaanderen moet blijven strijden voor een eerlijke verdeling van de ESA-middelen

Als we straks niet bij de les blijven dan zal federaal staatssecretaris Thomas Dermine, bevoegd voor ruimtevaart een groot deel van de ESA-middelen (European Space Agency) naar de Waalse …

Het Vlaams Impulsprogramma Ruimtevaarteconomie met geoormerkte budgetten

Beleidsambities van minister Crevits De Vlaamse Regering wil de domeinen ‘ruimtevaart’ en defensie’ danig versterken. Deze ambitie heeft minister Crevits ook overgenomen in haar Beleidsnota Economie …