Vlaanderen moet blijven strijden voor een eerlijke verdeling van de ESA-middelen

Door Elke Sleurs op 20 september 2021, over deze onderwerpen: Wetenschapsbeleid

Als we straks niet bij de les blijven dan zal federaal staatssecretaris Thomas Dermine, bevoegd voor ruimtevaart een groot deel van de ESA-middelen (European Space Agency) naar de Waalse ruimtevaartindustrie doorsluizen.[1] En Vlaanderen staat erbij en kijkt ernaar.

In het voorjaar van 2021 heeft de Vlaamse Regering aan minister Crevits gevraagd om waakzaam te zijn en te blijven over de verdeling van de ESA-middelen waarbij de Vlaamse ruimtevaartsector zoveel mogelijk geruggensteund wordt. Met deze duidelijke boodschap heeft de minister tot twee keer een schrijven gestuurd naar haar federale collega om goede afspraken te maken.

Ergens begin juli heeft de federale staatssecretaris geantwoord. Helaas is zijn antwoord zo weinig hoopvol. Hij verwijst naar de bevoegdheidsverdeling inzake ruimtevaart tussen het federale niveau en de deelstaten. Verder kan hij niet garanderen dat er een structureel overleg zou komen tussen zijn administratie (BELSPO) en de deelstaten. Ad hoc-vergaderen kan dan weer wel maar is afhankelijk van zijn welwillendheid. Dus minister Crevits is hier aan handen en voeten gebonden.   

Anderzijds blijft de Vlaamse overheid niet bij de pakken zitten en lanceert zij haar triple helix’-structuur Flanders Space. Flanders Space heeft de opdracht om blijvend in dialoog te gaan met BELSPO. Of het op termijn zal lukken, moet nog blijken. Indien het niet zou lukken, belooft minister Crevits om dit politiek aan te pakken. Het is te belangrijk om de verdeling van de ESA-middelen alleen over te laten aan de federale staatssecretaris.

Ik vind dat we in eerste instantie de administraties het voordeel van de twijfel moeten geven en hun werk laten doen. Ik ken federaal staatssecretaris Thomas Dermine enkel van het boek ‘De doodgravers van België’.[2] Ik heb geen idee hoe hij werkt en in welke mate de Vlaamse ruimtevaartsector hier zijn voordeel kan uithalen?.     

 

[1] Mijn vraag om uitleg over de inzet van de ESA-middelen en de Vlaamse investeringen ter zake van 16 september 2021, via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1549360...

[2] Van Wouter Verschelden, uitgegeven bij MediaNation in juni 2021, pagina 16. Thomas Dermine was de rechterhand van Paul Magnette en één van de bedenkers van het bijna historisch akkoord tussen N-VA en PS.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is