1 december = Wereldaidsdag

Door Elke Sleurs op 1 december 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Slaagt Vlaanderen erin om op termijn de UNAIDS-doelstellingen ’95-95-95’ voor alle bevolkingsgroepen aan te houden?

Een kritische blik op de recente gegevens van Sciensano.[1] In 2022 werden in ons land 597 nieuwe hiv-diagnoses vastgesteld, wat neerkomt op 51 nieuwe diagnoses per miljoen inwoners, ofwel gemiddeld 1,6 nieuwe diagnoses per dag. Hoewel er vooruitgang is geboekt, tonen de cijfers aan dat er nog werk aan de winkel is.

Opvallend is de stijging in de groep 'mannen die seks hebben met mannen' (MSM), vooral bij de leeftijdsgroep tussen 20 en 29 jaar (+34% vergeleken met 2021). Deze toename wordt toegeschreven aan onder andere mannen met een Latijns-Amerikaanse nationaliteit. Daarnaast zien we in de groep van 'heteroseksuele mannen en vrouwen' een aanzienlijke stijging van nieuwe hiv-diagnoses bij vrouwen uit Subsaharaans Afrika (+101% vergeleken met 2021).

Het recente rapport van Sciensano benadrukt de cruciale noodzaak om de toegang tot en het gebruik van preventiestrategieën te optimaliseren. Dit omvat een speciale nadruk op het bevorderen van het gebruik van condooms, het benutten van PrEP, en het verbeteren van de toegankelijkheid van screenings en HIV-zorg. Het bestrijden van stigma en discriminatie rond HIV wordt gezien als een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen.

In het kader van preventie is de Vlaamse overheid bevoegd, met Sensoa als expertisecentrum dat de overheid adviseert.[2] Vorig jaar werd er door de minister van Welzijn extra financiering van 10.000 euro toegekend om de communicatie met de doelgroep te versterken. In deze discussie rees de vraag wanneer de overheid een screeningsstrategie zou implementeren voor huisartsen, gericht op de detectie van HIV, hepatitis B en hepatitis C. Goed nieuws is dat dit voornemen is opgenomen in de beleidsnota van de minister, en de laatste stand van zaken geeft aan dat de uitrol van deze screeningsstrategie naar verwachting tegen het einde van dit jaar zal beginnen.[3] Samen zetten we stappen naar een gezondere toekomst, waarin preventie, bewustzijn en zorg van HIV hand in hand gaan.

 

[1] ‘Epidemiologie van HIV in België. Toestand op 31 december 2022’ door Sciensano, via https://www.sciensano.be/nl/biblio/epidemiologie-van-hiv-belgie-toestand...

[2] https://www.sensoa.be/doe-mee-met-wereldaidsdag

[3] SV van Elke Sleurs nr. 251 van 20 december 2022 over ‘Screeningsrichtlijn voor hiv, hepatitis B en C voor huisartsen - Stand van zaken’, via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1915926

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is