De NIP-test

Door Elke Sleurs op 5 juni 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

‘To NIPT or Not to NIPT?’ Sinds 2017 wordt de NIP-test of de niet-invasieve prenatale test bij zwangere vrouwen terugbetaald. Deze test spoort specifieke chromosomale afwijkingen op zoals het syndroom van Down, trisomie 21 en andere. De bedoeling bij de NIP-test is dat aanstaande ouders duidelijke en juiste informatie krijgen over de pro’s en de contra’s zodat ze een weloverwogen keuze kunnen maken. Het is jammer om te lezen dat dat niet overal en bij iedereen zo is.[1]

Bovendien is de terugbetaling van de NIP-test een federale materie, en is deze niet gekoppeld aan bepaalde kwaliteitsvoorwaarden. In een vraag om uitleg van begin 2021 heb ik aan de toenmalige minister gevraagd hier werk van te maken.[2]

We zijn twee jaar later. De hamvraag is of de huidige minister haar federale collega intussen zover heeft gekregen.[3] Nog niet, antwoordde ze recent. De interfederale werkgroep ‘Preventie’ zou zich buigen over deze vraag. De minister is van oordeel dat het RIZIV een kwaliteitskader kan opstellen, dat gekoppeld wordt aan de terugbetaling. Dus werk op de plank!

Overigens overweegt het Belgisch College voor Menselijke Erfelijkheid en Zeldzame Ziektes samen met de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie een vorming te organiseren voor vroedvrouwen en ander paramedisch personeel over de NIP-test. Wat ook een goede zaak is. Wordt vervolgd!

 

[1] ‘Als de NIP-test vooral raadsels oplevert: ‘De onwetendheid was het ergste’’ in De Standaard van 12 mei 2023, via https://www.standaard.be/cnt/dmf20230511_97485670

[2] VOU van Elke Sleurs nr. 1070 van 12 januari 2021 over ‘de enquête van de Socialistische Mutualiteiten over de kennis en beleving van de NIP-test bij zwangere vrouwen’,

via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[3] VOU van Elke Sleurs nr. 2708 van 30 mei 2023 over ‘de zogenaamde toxische informatie na afname van een NIP-test’, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is