Het huisartsentekort in kaart gebracht

Door Elke Sleurs op 13 oktober 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Hoe groot is het huisartsentekort in Vlaanderen nu echt? Op basis van 46 indicatoren zullen de huisartsenkringen dit in kaart brengen. Alvorens hierop een officieel antwoord te kunnen geven, moet de Vlaamse overheid drie stappen ondernemen.[1] Ten eerste moet de regelgeving aangepast worden met name het Eerstelijnsdecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juni 2015 betreffende de huisartsenkringen, waardoor de contactgegevens van de huisartsen worden gecapteerd. Deze gegevens zullen een overzicht geven wie waar actief is als huisarts. Dus de verspreiding en het aantal actieve huisartsen worden op die manier gepeild.

Ten tweede moet er een platform komen waarbij de huisartsenkringen de contactgegevens kunnen inbrengen, en waaruit de bevraging kan doorgestuurd worden.

Ten derde moet er voldoende draagvlak worden gecreëerd opdat zoveel mogelijk huisartsen kunnen deelnemen. Zonder hen kan de Vlaamse overheid onmogelijk gepaste maatregelen nemen.

De huisartsenkringen zullen geen extra financiering ontvangen voor deze opdracht. Het is de bedoeling om in het voorjaar van 2024 met een definitieve uitrol te komen. Er is dus witte rook op komst.   

Anderzijds probeert de Vlaamse overheid het huisartsentekort op korte termijn te remediëren door o.m. renteloze leningen van maximaal 35.000 euro uit te schrijven, door proefprojecten te laten lopen omtrent brede eerstelijnspraktijken, door de VIPA-middelen bekender te maken enzovoort. Er beweegt heel wat, ook op het federale niveau met de New Deal..   

 

[1] VOU van Elke Sleurs nr. 69 van 10 oktober 2023 over ‘de uitwerking van een indicatorenset voor de bepaling van het huisartsentekort, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is