Capaciteit NMR omhoog? Aanpassing van regelgeving

Door Elke Sleurs op 8 november 2017, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

De wetenschappelijke vereniging van radiologen en de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen pleiten voor een optrekking van de NMR-programmatie. De vraag naar NMR’s stijgt exponentieel. CT-scans hebben immers een stralingsbelasting. Waar mogelijk zal men dus de voorkeur geven aan magnetische resonantie als diagnostisch middel. Het huidige aanbod van NMR’s is aldus ontoereikend.  

Vlaanderen kreeg recent van federale minister Maggie De Block zeven extra toestellen toegewezen om hieraan tegemoet te komen. Probleem opgelost, zou je denken, maar neen. Ten eerste omdat er eigenlijk meer dan 7 ziekenhuizen graag een NMR-toestel zouden plaatsen. Ten tweede omdat je zo’n toestel pas kan plaatsen als je voldoet aan een reeks criteria door de Vlaamse Regering worden vastgesteld. Vlaams minister Vandeurzen had deze criteria uitgewerkt met de sector en wilde ze laten toepassen, maar was daartoe niet gemachtigd: de Vlaamse Regering moet hierover zijn akkoord geven. Resultaat? Hij werd terug gefloten door de Raad van State. Terug naar af.

Het ministeriële besluit omtrent de erkenningen van NMR-toestellen in Vlaamse ziekenhuizen is dus nietig verklaard. Het arrest van 29 juni 2017 is duidelijk en formeel: dit huiswerk moet worden overgedaan. Zeven ziekenhuisassociaties zitten met een erkenning maar met een “ongeldige” vergunning. Een groot probleem voor AZ Heilige Familie Rumst in associatie met de Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek; AZ Sint-Jozef Malle; Sint-Franciscus Ziekenhuis Heusden-Zolder; AZ Zusters van Barhartigheid Ronse; Sint-Andriesziekenhuis Tielt in associatie met Sint-Jozefskliniek Izegem en AZ Delta Roeselare; AZ Sint-Augustinus Veurne in associatie met Sint-Rembertziekenhuis Torhout; Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven in associatie met AZ Diest.

Die onduidelijkheid schept verwarring en onzekerheid bij het werkveld. Mogen zij wel scans nemen terwijl ze niet vergund zijn? Worden die dan wel terugbetaald? Deze vragen stelde ik in de commissie Welzijn aan de minister. Ik vroeg hem om klaarheid te scheppen in deze troebele situatie en polste naar mogelijkheden om het gebrek aan NMR-capaciteit op te lossen. Zo kon het niet verder…  

Bijgevolg is de Vlaamse Regering in volle voorbereiding om de toekenningscriteria in een besluit te gieten. De initiële criteria die waarbij gekeken werd naar de geografische spreiding, naar de bevolkingscijfers (per provincie vanaf 01/01/2014), naar de capaciteit (het aantal bedden), en naar de werkzaamheden van het ziekenhuis, blijven in principe ongewijzigd.

Aan het besluit van de Vlaamse Regering wordt ijverig gewerkt: het kan nu wel snel gaan. De minister verzekerde dat de huidige vergunningen voor de NMR’s die de zeven ziekenhuizen hebben, eveneens legitiem zijn.

Patiënten die zich voor een scan aanbieden, moeten worden behandeld met de juiste zorg.

Om de uitgebreide vraagstelling en antwoord aan en van de minister van Welzijn te lezen, wil ik u graag doorverwijzen naar volgende linken: 
https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1189697... en

https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1192525...

 
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is