De eerste zichtbare stappen in het dossier over de mondhygiënisten zijn daar!

Door Elke Sleurs op 27 oktober 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Wat voorafging

Het dossier over de mondhygiënisten dateert van de vorige regeerperiode. De Vlaamse Regering wilde toen snel werk maken van de erkenning van de bacheloropleiding ‘Mondzorg’ met dien verstande dat deze doelgroep kan ingezet worden voor o.m. de preventieve mondzorg bij risicogroepen. Dat is ook gelukt. Helaas zijn de terugbetalingen van de mondzorgbehandelingen een federale materie waarbij het RIZIV een tussenkomst zou moeten regelen. En dat is -tot de dag van vandaag- nog niet klaargespeeld.

Minister Beke nogmaals bevraagd 

Ik heb dit dossier van heel dichtbij opgevolgd.[1] En volgens minister Beke zijn de eerste zichtbare stappen daar. In een persmededeling van minister Vandenbroucke van 4 oktober 2021 leest hij dat het verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) volgende voorstellen inzake de mondzorg heeft goedgekeurd. Ten eerste, de afschaffing van de leeftijdsgrens voor preventieve gezondheidszorg. Ten tweede, de invoering van een basisnomenclatuurnummer voor mondhygiënisten. En ten derde, een betere vergoeding voor bepaalde mondbehandelingen. Dit alles heeft men alvast opgenomen in de begroting van de federale gezondheidszorg.[2]

Naar aanleiding van deze communicatie heeft het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid verduidelijking gevraagd binnen de interkabinettenwerkgroep ‘Preventie’. Het is immers belangrijk dat er goede afstemming is tussen preventie en curatie, mede in aanloop naar de uitbreiding van de gezondheidsdoelstelling ‘Gezonder Leven’. En binnenkort mogen we daar meer informatie over verwachten.

Mijn oproep

Ik ben blij dat er een invoering komt van een basisnomenclatuurnummer voor mondhygiënisten. Dat is ook wat zij al heel lang vragen. Het is goed dat de mensen in opleiding en de mensen die de opleiding hebben afgerond nu weten waar ze staan. En bovendien is het ook belangrijk dat onze preventieve gezondheidszorg waarvan mondhygiëne een onderdeel is, richting krijgt. Ik zou zeggen: “minister Beke, hou de zweep erop!”

 

 

[1] VOU van 11 december 2018 over procesbegeleiders mondzorg en mondhygiënisten in woonzorgcentra, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[2] VOU van 26 oktober 2021 over het dossier van de mondhygiënisten, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is