De nieuwe vaccinatiestrategie voor COVID-19 in het najaar 2023 nog niet klaar

Door Elke Sleurs op 11 mei 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Is de COVID-19-pandemie nu voorbij? Jazeker! De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft trouwens het hoogste alarmniveau voor deze crisis recent opgeheven. Alleen is het virus niet weg, wat wil zeggen dat we waakzaam moeten blijven. Zeker als de herfst – en wintermaanden aankomen.

In de commissie Welzijn van afgelopen dinsdag is er gevraagd naar de stand van zaken over de najaarsstrategie.[1] De minister vond het te vroeg om nu organisatorisch alles uit de doeken te doen. Zij wil het advies van de Hoge Gezondheidsraad afwachten om te bekijken welke doelgroepen gevat zullen worden, en of het al dan niet aanbevolen of verplicht zal zijn. Dat advies zou medio mei opgeleverd worden. Anderzijds is de minister overtuigd dat de eerstelijnszorgactoren zoals de huisartsen, de apothekers, de thuiszorgdiensten, de artsen in de woonzorgcentra en de bedrijfsartsen klaar zijn om de volledige vaccinatie-uitrol op zich te nemen. Een terugkeer van vaccinatiecentra is geen optie meer. Of er een combinatievaccin voor griep en COVID-19 tegen dan ontwikkeld zal zijn, valt nog af te wachten.

Ik heb aan de minister gevraagd of er een evaluatie komt over de samenwerking met Movianto. Dat bedrijf verzorgt het transport van de vaccins naar de eerstelijnsactoren. Vorig jaar waren er nog ernstige problemen met de toelevering aan de vaccinatiecentra en de gebrekkige informatie over de vaccins.[2] De vraag is of we hiermee terug geconfronteerd zullen worden als de vaccinatie-uitrol op grotere schaal moet gebeuren. Afwachten..   

 

[1] VOU nr. 2498 van 9 mei 2023 over ‘een eventuele volgende vaccinatieronde tegen COVID-19’, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[2] VOU nr. 855 van 13 december 2022 over ‘de recente problemen in de vaccinatiecentra’, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is