De roep tot meer samenwerking tussen de ziekenhuisnetwerken en hun regionale zorgzones

Door Elke Sleurs op 25 maart 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

De Vlaamse ziekenhuisnetwerken zijn bijna allemaal erkend. Op twee na zouden we binnenkort tot 13 ziekenhuisnetwerken kunnen komen. Dat de samenwerking tussen deze netwerken en hun regionale zorgzones niet altijd van een leien dakje verloopt, konden we lezen in de medische pers ‘De Specialist’[1]. Hierover heb ik minister bevraagd.[2] Volgens hem is er helemaal niets aan de hand. De samenwerkingsinitiatieven tussen ziekenhuizen zullen een regionaal zorgstrategisch plan kunnen opmaken van zodra de sjablonen tegen de zomer beschikbaar zijn. Dit heeft geen invloed op de uitbouw van de regionale zorgplatformen.

De vorming van deze regionale zorgplatformen zit immers in een pilootfase. Sinds december 2019 lopen er vier pilootprojecten (Waas en Dender, Kempen, Halle-Vilvoorde en Oost-Limburg) waarbij onderzocht wordt welke opdrachten en werking op het regionale niveau noodzakelijk zijn voor de realisatie van de meest optimale verbinding tussen de eerstelijnszorg en de meer gespecialiseerde zorg en anderzijds tussen de partners op het regionale niveau onderling. Ook de ziekenhuizen participeren als optionele partner in deze pilootprojecten en zullen lessen kunnen trekken inzake de afstemming tussen de zorgplatformen en de ziekenhuisnetwerken.

De uitbouw van de zorgplatformen wordt echter beïnvloed door de afbakening van de referentieregio’s die de Vlaamse Regering heeft beslist. Deze recente beslissing maakt dat ook de afbakening van de regionale zorgzones opnieuw bekeken zal moeten worden. De minister spreekt van ‘er zal wat huiswerk voor nodig zijn’. Ik heb hem daarom opgeroepen om de regiovorming heel nauw op te volgen. Hopelijk zitten we daar niet in elkaars vaarwater. Dat zou jammer zijn dat de ziekenhuisnetwerkvorming daaronder te lijden zou hebben. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

 

[1] https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/beroepsnieuws/bijna-alle-netwerken...

[2] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1493189...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is