Een goede aanpak voor het huisartsentekort

Door Elke Sleurs op 13 oktober 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In Vlaanderen worden we al een tijdje geconfronteerd met een huisartsentekort. De twee coronajaren hebben dit proces nog eens pijnlijk blootgelegd. De instroom aan nieuwe huisartsen wordt federaal bepaald via de zogenaamde ‘quota’. De Vlaamse overheid mag de ‘subquota’ of hoeveel kandidaat-artsen welke specialisme mogen volgen, bepalen. Tijdens het vragenuurtje in de plenaire vergadering van woensdag 12 oktober jl. heb ik aan de interim-minister van Welzijn gevraagd hoe de Vlaamse overheid dit huisartsentekort zou aanpakken.[1]

Zoals gemeld is dit tekort geen nieuw fenomeen. Voor de zomervakantie vroeg ik nog een stand van zaken van het Vlaams actieplan ‘huisartsentekort’. In dat antwoord verwijst de minister naar twee pilootprojecten van Domus Medica en de UGent die geprobeerd hebben om de parameters in kaart te brengen. Deze zijn nodig om het huisartsentekort aan te pakken. Daaruit zou men concrete acties distilleren die de opvolging en meting van dat tekort vergemakkelijken. Vervolgens zou men dan overgaan tot een Vlaams actieplan. Wat de concrete timing hiervan is, dat weten we nog niet.

Daarnaast refereerde de interim-minister eveneens naar het federale plan ‘Naar een New Deal voor de huisartspraktijken’ waaraan Vlaanderen ook meewerkt. Op korte termijn zijn er Vlaamse subsidies en renteloze leningen voor startende huisartsen die eventueel een praktijkverpleegkundige aannemen.[2] Aan de administratieve rompslomp moet ook iets gedaan worden. Het verder inzetten op digitalisering is een belangrijk element daarin.

De Vlaamse overheid lanceerde ook pilootprojecten ‘de brede eerstelijnspraktijken’ waarbij de huisarts in de eerstelijnszone meer samenwerkt met het lokale bestuur of andere diensten om bepaalde problemen beter de baas te kunnen. Als laatste punt wordt er gekeken naar de huisartsenkringen zelf die goed met elkaar moeten communiceren en informatie uitwisselen met patiënten waar ze terecht kunnen voor een huisarts die geen patiëntenstop heeft. En het beroep van  ‘huisarts’ mag best herwaardeerd worden zodat ze hun beroepsfierheid terugkrijgen. Allemaal goede initiatieven en acties waarvan wij hopen dat ze hun effect niet zullen missen.  

 

 

[1] AV van Elke Sleurs nr. 28 van 12 oktober 2022, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/plenaire-vergadering...

[2] Dit is in het kader van de hervorming van het Impulsfonds dat voor het winterreces zou goedgekeurd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is