Einde lijdensweg E17-viaduct in zicht

Door Elke Sleurs op 24 januari 2019, over deze onderwerpen: Gent

Komt er een einde aan de lijdensweg van het E17-viaduct? Jazeker! Er zijn maatregelen gepland op korte- en middellange termijn, zo bevestigde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts na een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Elke Sleurs: “Er wordt ingegrepen op korte termijn en parallel wordt er gewerkt aan structurele oplossingen op middellange termijn.”

Elke Sleurs, Vlaams Parlementslid en Gents gemeenteraadslid, polste naar de timing van de kosten- en batenstudie voor het E17-viaduct in Gent (Gentbrugge-Ledeberg) via een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. Het Vlaams Parlement had eerder naar zo’n studie gevraagd in een resolutie die kamerbreed werd goedgekeurd. De studie wordt nog dit voorjaar opgestart, bevestigt de minister.

Daarnaast staat er ook een renovatie op de onmiddellijke planning. Die renovatie is cruciaal omdat de E17 een belangrijke verkeersader is voor Gent. Eén blik op de kaart volstaat om te weten dat je deze verkeersader niet zomaar kan afsnijden of verleggen zonder veel overlast te creëren voor andere delen van Gent en omliggende gemeenten.

“Er staat een grondige renovatie ingepland van zowel de onder- als de bovenbouw van het viaduct”, meldt een tevreden Elke Sleurs. “Daarenboven gaat de minister ook maatregelen nemen om de geluidshinder aan te pakken.” De minister laat er geen gras over groeien. “De renovatie wordt momenteel voorbereid en zal in 2020 worden uitgevoerd. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plaatste ondertussen al veiligheidsnetten om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen, maar er zijn natuurlijk meer structurele oplossingen nodig”, aldus Sleurs.

Minister Weyts neemt ook maatregelen op middellange termijn, vervolgt Sleurs: ”Tegelijk met de renovatie zal er een studietraject worden opgestart, in overleg met alle betrokkenen. Het is duidelijk dat men dit grondig en doordacht wil aanpakken. Dat is ook belangrijk, want het ondoordacht vervangen van het viaduct zou geen voorbeeld zijn van deugdelijk bestuur. We bestuderen op welke manier de verkeersstromen nu lopen en welke toekomst we daar voor willen. Maar ook welke gevolgen de verschillende keuzes hebben op het bestaande wegennet en de omliggende gemeenten. Er volgt tenslotte een evaluatie van de technische haalbaarheid van mogelijke oplossingen, de budgettaire gevolgen, enz.”
Alle belanghebbenden en buurtbewoners worden voor dit onderzoekstraject gecontacteerd én krijgen inspraak. De minister heeft de intentie om zeer snel, dit voorjaar nog, concrete stappen te zetten.

“Dat er naast de geplande renovatie samen met de betrokkenen en de buurtbewoners zal gekeken worden naar een duurzaam alternatief op lange termijn, is een vraag die we kunnen afvinken op onze resolutie. Het is een opsteker voor alle omwonenden en alle Gentenaars.” besluit Sleurs.
 

 


 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is