European Disability Card gaat van start

Door Elke Sleurs op 10 oktober 2016, over deze onderwerpen: Personen met een beperking
Ondetekening EDC

Vandaag ondertekenden federaal staatssecretaris Elke Sleurs, Vlaams minister Jo Vandeurzen, Waals minister Maxime Prévot, Brussels Minister Céline Fremault en minister van de Duitstalige Gemeenschap Antonios Antoniadis het protocolakkoord dat de creatie van de European Disability Card in België opstart.

Deze kaart is voor personen met een handicap een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. Hiermee komen ze in alle deelnemende landen in aanmerking voor specifieke toegangstarieven of andere voordelen in de domeinen cultuur, vrijetijdsbesteding en sport. In de toekomst zullen er nog andere domeinen bijkomen.

Het is een Europees project. De Belgische deelname werd door de Europese Commissie goedgekeurd voor Europese subsidiëring en is een samenwerking tussen de vijf bevoegde ministers.

Elke Sleurs, federaal staatssecretaris voor personen met een handicap: “Deze kaart draagt bij tot een inclusiever Europa. Personen met een handicap zullen in de deelnemende landen zeer eenvoudig en zonder drempel kunnen aantonen dat ze een handicap hebben. Ze zullen, zonder discussies aan loketten, kunnen genieten van bijvoorbeeld voordelige tarieven in de sectoren cultuur, sport en vrijetijdsbesteding”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Met de persoonsvolgende financiering willen we in Vlaanderen personen met een handicap de regie over het eigen leven geven. De EU Disability Card helpt mee aan dit perspectief door ervoor te zorgen dat mensen met een handicap binnen de Europese Unie betere toegang hebben tot onder andere sport, reismogelijkheden en cultuur. Inclusie gaat verder dan enkel welzijn.”

Maxime Prévot, Waals minister voor gezondheid en sociale zaken is verheugd met invoering van deze kaart: “In een inclusieve aanpak is het belangrijk dat iedereen zijn handicap kan signaleren om op die manier zijn begeleiding te vergemakkelijken ongeacht het land waar hij zich bevindt, of het nu België is of een ander Europees land. “

Céline Fremault, Brussels minister voor personen met een handicap: “Ik ben zeer verheugd over het unanieme akkoord tussen de verschillende Belgische Regeringen die bereid waren samen te werken aan dit project tot wederzijdse erkenning van het statuut van personen met een handicap binnen de bij dit project betrokken Lidstaten. Dit betekent een belangrijke stap vooruit op het vlak van integratie aangezien deze kaart de personen met een handicap tenslotte waarborgt dat ze op voet van gelijkheid zullen kunnen genieten van de diverse mogelijkheden binnen de verschillende domeinen zoals cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.”

Antonios Antoniadis, Minister van Familie, Gezondheid en Socale Zaken: “De Duitstalige gemeenschap zet de erkenning over landsgrenzen heen van het statuut van personen met een handicap, sinds vele jaren om in de praktijk op het niveau van de Euregio Meuse-Rhin. Een instelling waar zij een stichtend lid van is. Het gaat over het project Eurecard, ingesteld begin 2000 in de uitgebreide Euregio Meuse-Rhin. Ik verheug me dus dat we kunnen akkoord gaan over het project van de European Disability Card. Dit akkoord is effectief een mijlpaal voor het inclusieve project van Europa. Ik hoop dat de andere Europese staten, en zeker onze buurlanden, snel zullen beslissen om aan te sluiten bij dit pilootproject.”

De opstartfase van het project loopt tot juli 2017. In de lente van 2017 is een kickoff-evenement voorzien om de burgers op de hoogte te brengen van het bestaan van deze nieuwe kaart. Het middenveld en gebruikersorganisaties zullen betrokken worden.

De effectieve invulling van de specifieke voordelen voor welbepaalde culturele of sportieve evenementen is een geregionaliseerde materie, en deze worden nadien aan de houders van de kaart toegekend.

 

Wie met een handicap erkend is bij één van de volgende vijf instellingen

- de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal personen met een handicap;

- het VAPH (Vlaams agentschap personen met een handicap);

- het AViQ (Agence pour une vie de Qualité);

- Phare (Personne Handicapée Autonomie Recherché );

- of de DPB (Dienststelle für Personen mit Behinderung);

zal bij die instellingen een aanvraag kunnen indienen om een European Disability Card te bekomen.

De financiële bijdragen tot het project European Disability Card werden als volgt vastgelegd in het protocolakkoord:

€ 49.115,05 door de federale Staat, die het project coördineert;

€ 68.325,65 door Vlaanderen;

€ 35.927,70 door Wallonië;

€ 779,29 door de Duitstalige Gemeenschap;

€ 9.569,25 door de Franse Gemeenschapscommissie.

De FOD Sociale Zekerheid is belast met het financiële beheer van het project.

 

Er zijn momenteel acht landen die deelnemen aan dit Europees project: Slovenië, Malta, Cyprus, Finland, Italië, Estland, Roemenië en België. Het is een evolutief proces en dus de bedoeling dat er nog bijkomend landen aansluiten. Het Belgisch project krijgt een Europese subsidie van 170.169,26 euro.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is