“Personen met een handicap zullen in de deelnemende landen zeer eenvoudig en zonder drempel kunnen aantonen dat ze een handicap hebben”, verklaart de staatssecretaris voor Personen met een beperking. “Ze zullen, zonder discussies aan loketten, kunnen genieten van bijvoorbeeld specifieke voordelen voor welbepaalde culturele of sportieve evenementen.” De effectieve invulling daarvan is een geregionaliseerde materie. De Belgische deelname aan het project is dan ook een samenwerking tussen de vijf bevoegde ministers van dit land. Jong N-VA’er Pieter Paul Moens (op de foto met Elke Sleurs en het ondertekende protocolakkoord), die zelf ook een beperking heeft, was een belangrijke voortrekker van het initiatief. Meer daarover lees je hier.

Opstartfase

België is één van de acht landen die momenteel al deelnemen aan dit Europese project. Het ontvangt daarvoor een Europese subsidie van ruim 170.000 euro. De FOD Sociale Zekerheid is belast met het financiële beheer van het project. “De opstartfase loopt tot juli volgend jaar. In de lente is een kick-off-evenement voorzien om de burgers op de hoogte te brengen van het bestaan van deze nieuwe kaart. Het middenveld en gebruikersorganisaties zullen daarbij betrokken worden”, besluit Sleurs.