Het ‘Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021’ met winnaars en verliezers

Door Elke Sleurs op 10 september 2020, over deze onderwerpen: Gent

Het ‘Nieuw Openbaar Vervoerplan 2021’ van de ‘vervoerregio Gent’ is anders dan anders omdat het de eerste keer is dat lokale besturen van Gent en de omringende gemeenten zelf beslissen over het openbaar vervoer in hun streek. Dat is een goede zaak.

Het plan lost een aantal oude pijnpunten op.
Op drukke lijnen komen er meer trams en bussen. Het openbaar vervoer blijft later rijden, tot na middernacht. De reistijden verkorten en de doorstroming verbetert.

Minder goed nieuws is dat er soms lussen worden afgeschaft en bushaltes verdwijnen. Zeker als dit gebeurt op plaatsen waar het voor omwonenden moeilijk wordt om zich dan nog te kunnen verplaatsen, moet naar oplossingen gezocht worden. Op enkele plaatsen, zoals Sint-Denijs-Westrem en Afsnee, daalt het aanbod sterk. In het havengebied komt er geen bijkomend openbaar vervoer. Dat is een gemiste kans.

N-VA-fractieleider Anneleen Van Bossuyt:
“Wij steunen het uitgangspunt van basisbereikbaarheid. Het openbaar vervoer moet het sterkst zijn waar mensen er het meest gebruik van maken. Voor reizigers betekent dit plan minder lang wachten aan de halte, een kortere reistijd en minder overvolle voertuigen. Ze gaan ook in de latere uurtjes, na een avondje cultuur of ontspanning, weer thuis geraken. Dat maakt het openbaar vervoer aantrekkelijker en onze stad bereikbaarder.”

N-VA-gemeenteraadslid Elke Sleurs:
“Maar er zijn ook verliezers. Over zowat het hele grondgebied worden haltes afgeschaft. Daarbij is er niet altijd een alternatieve halte op een redelijke afstand. Soms ligt de volgende halte op meer dan 1 km zoals op de Sint-Denijslaan.”

Van Bossuyt : “Door het nieuw vervoerplan hoeft Stad Gent zelf niet langer te betalen voor het nachtnet of voor de shuttlebus naar de Weba. Die budgetten kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld Sint-Denijs-Westrem via de Beukenlaan te bedienen. De vzw Reizigersbond werkte hierover een voorstel uit. We vragen het stadsbestuur na te gaan waar het zelf hiaten kan opvullen.”

Elke Sleurs“Het nieuw vervoerplan is zeer ingrijpend. Met N-VA dringen we erop aan om de burgers goed te informeren over wat er allemaal verandert. Een goede, duidelijke  en tijdige communicatie zal nodig zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is