Hormoonverstoorders binnenkort aan banden gelegd?

Door Elke Sleurs op 9 april 2019, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Er gaat geen week voorbij of we lezen in de kranten dat we dringend iets moeten doen aan hormoonverstoorders. Want, verschillende onderzoeken tonen aan dat een te sterke blootstelling aan chemische stoffen invloed heeft op mens en milieu.

Wat zijn nu die hormoonverstoorders eigenlijk? Dat zijn chemische stoffen die onder meer in plastic zitten, make-up, tandpasta, deodorant, huisstof en nog andere producten die ervoor zorgen dat onze eigen hormoonhuishouding ontregelt geraakt waardoor wij ziek kunnen worden.

Dat is angstaanjagend om te lezen maar niet onvermijdelijk om daar iets aan te doen.

In het Vlaams Parlement heeft de meerderheid een voorstel van decreet goedgekeurd dat de Vlaamse Regering aanspoort om maatregelen en initiatieven te nemen om de mensen zoveel mogelijk te informeren en te sensibiliseren over die hormoonverstoorders. Preventie is de sleutel tot succes in ons gezondheidsbeleid.

Wij willen geen angst zaaien maar mensen die gewaarschuwd zijn -luidt het spreekwoord- zijn er twee waard. Zeker kwetsbare groepen en zwangere vrouwen verdienen vanuit mijn professionele en medische achtergrond de nodige aandacht.

Dat decreet zal weldra in voege treden en ik zal nauwgezet in het oog houden hoe de informatie naar de mensen en de sensibilisering over hormoonverstoorders zal gebeuren.

Het volledige decreet leest u hier: http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1461835

Vanwege Elke Sleurs,

N-VA-parlementslid      

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is