Huiselijk geweld: een ware smet op onze samenleving

Door Elke Sleurs op 13 januari 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Wat de lockdowns van de voorbije maanden ons eveneens geleerd hebben, is dat huiselijk geweld en/of partnergeweld enorm is toegenomen. Vanaf het moment dat twee mensen te dicht op elkaars lip zitten en er zijn fricties dan beginnen de handen klaarblijkelijk te jeuken.

De hulplijn 1712 heeft het aantal oproepen over partnergeweld (+85%), kindermishandeling (+45%) en ‘vechtscheidingen’ (+28%) zien verdubbelen in 2020.[1] Logischerwijs besliste de Vlaamse Regering om deze hulplijn meer financiële slagkracht te geven via twee projecten en dit tot eind 2024.[2]

Het eerste project van ongeveer 570.000 euro behelst het versterken van de telefonische avondpermanentie. Tot voor kort kon men naar 1712 bellen tot 17u. Nu wordt deze opgetrokken naar 18u. Daarnaast worden de middelen ook ingezet op het bekender maken van de hulplijn en allerhande sensibiliseringsacties.

Het tweede project gaat over personeelsaanwerving (extra VTE’s) voor het bemannen van de telefoonlijn. Hiervoor heeft men ongeveer 553.000 euro vrij gemaakt.

Verder heeft de Vlaamse overheid echter een uitgebreid actieplan ter bestrijding van seksueel geweld waarvan partnergeweld een groot onderdeel is.[3]

Ook privé-initiatieven steken de kop op en willen aan meer bewustmaking doen rond intrafamiliaal geweld. Zo lanceert Febelhair een initiatief waarbij kappers ‘opgeleid’ worden om signalen van partnergeweld te herkennen en mogelijke slachtoffers door te verwijzen naar 1712.

Ook apothekers hebben anderhalf jaar geleden het project gestart met het codewoord ‘Masker19’. Als iemand dit woord zou uitspreken, betekent dit dat er sprake is van huiselijk geweld. Jammer genoeg heeft dit geen succes gekend en is dit dan ook afgevoerd. Daaruit is wel het project #CAVAsa gegroeid waarbij een paar eerstelijnszones, samen met de huisapothekers en de CAW’s psychosociale hulpvragen bespreken. Al deze projecten lopen nog en worden op termijn geëvalueerd.

Wat ook belangrijk is in de strijd tegen huiselijk geweld is dat de omgeving van het slachtoffer -familie, vrienden, buren- alert is voor de signalen van partnergeweld. Ook zij kunnen terecht bij 1712 voor ondersteuning en de juiste informatie.

In mijn voormalige hoedanigheid van staatssecretaris voor Gelijke Kansen is de website ‘www.seksueelgeweld.be opgestart. De Vlaamse Regering geeft aan dat ze deze website wil promoten en uitbouwen. Als deze website en de hulplijn 1712 bij de mensen bekender worden dan is een extra investering geen verloren zaak…

 

[1] https://1712.be/campagnes/id/910/1712-jaarrapport-8059-unieke-oproepen-o...

[2] https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[3] https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1613238

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is