Licht aan het einde van de NMR-tunnel?

Door Elke Sleurs op 4 december 2018, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Met het nieuwe protocolakkoord medische beeldvorming (NMR’s), dat begin november is afgesloten, heeft Vlaanderen (+ andere gewesten) en de federale overheid zich geëngageerd om 18 bijkomende toestellen goed onder te verdelen over het rijk. Hoeveel de Vlaamse ziekenhuizen zullen krijgen, is nog niet duidelijk. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op mijn recente vraag ter zake.

Vlaanderen heeft sinds lange tijd te kennen geven dat wij voorstanders zijn van een uitbreiding van de NMR-capaciteit, zodat elk ziekenhuis met een erkende spoeddienst kan beschikken over een NMR.

Met dit akkoord herbeginnen we met de procedures. De toewijzingscriteria zullen in een kader worden uitgewerkt waarbinnen aanvragen kunnen worden ingediend. Zonder in detail te gaan, zullen daar randvoorwaarden aan worden gekoppeld zoals: geen stijging van het totale aantal CT’s en NMR’s, vermeerderd met een vastgelegd groeiritme, het afsluiten van een overeenkomst met het RIZIV maar ook de samenwerkingsassociaties van de ziekenhuisnetwerken zullen van doorslaggevend belang zijn en veel meer.

Wie een aanvraag doet, zal op basis hiervan worden beoordeeld. De minister gaf ook aan dat hij in de mate van het mogelijke zal proberen met de verzuchtingen van een paar Vlaamse ziekenhuizen zo goed mogelijk rekening te houden. Ik houd hem daar aan…

Meer lezen? Zie https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1284877...

Veel leesplezier vanwege Elke Sleurs

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is