Mazelen terug in opmars? Wat is ons antwoord hierop?

Door Elke Sleurs op 26 april 2019, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

(Afbeelding: Het Nieuwsblad). Doemberichten allerhande over de mazelen. Vlaanderen kent een zeer hoge vaccinatiegraad wat deze ziekte betreft. Ook bof, kinkhoest en nog andere aandoeningen hebben we relatief goed onder controle. Echter, de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over de opmars van mazelen in Europa. Buurlanden als Frankrijk en Nederland zijn onder meer in de greep van de anti-vaxxers. Bij ons is dat gelukkig een zeer kleine minderheid van mensen die weigeren hun kinderen te vaccineren.

Van een echte mazelenepidemie kunnen we hier nog niet spreken. Volgens professor Pierre Van Damme zijn de jongvolwassenen die geen tweede vaccin hebben gekregen tegen de mazelen en die naar landen reizen waar een mazelenuitbraak is, een risicofactor voor de verspreiding van deze ziekte. Onder die jongvolwassenen kunnen ook personen zitten die met pasgeborenen en jonge kinderen werken en de ziektekiemen van elders zo meenemen en hen besmetten.

Aan de minister is gevraagd om 1) zowel de jongvolwassenen te informeren en te sensibiliseren om alsnog een tweede vaccin tegen mazelen te halen als 2) een specifieke campagne op te zetten voor zorgverstrekkers -naar analogie van het griepvaccin- om een volledige mazelenvaccinatie te nemen.

De minister erkent dat personen die tussen 1970 en 1985 geboren zijn, geen systematisch aanbod voor vaccinatie tegen mazelen hebben gekregen. Zij zijn inderdaad de belangrijkste doelgroep voor informatiecampagnes. Vorig jaar heeft men voorgesteld om de gratis beschikbare mazelenvaccins ook voor inhaalvaccinaties te gebruiken voor deze doelgroep. Dit is ook zo gecommuniceerd geweest naar alle vaccinatoren.

Naar aanleiding van de Europese Vaccinatieweek in het voorjaar heeft men campagne gevoerd en aandacht geschonken aan de mazelenvaccinatie voor volwassenen. Dit heeft men in het verleden gedaan maar ook tijdens de huidige Vaccinatieweek met onder meer de hashtag #VaccinesWork.

In samenspraak met het Instituut voor Tropische Geneeskunde Antwerpen en de gesubsidieerde partnerorganisaties voor reisgeneeskunde, worden de risicolanden voor mazelen op de website opgenomen en geactualiseerd. Zodat mensen gewaarschuwd zijn.

Een specifieke campagne voor zorgverstrekkers is zeker een goed idee maar is op dit moment nog niet voorzien. Het lijkt voor de minister zinvol dit op te nemen in de komende herziening van de gezondheidsdoelstelling inzake vaccinaties. Goed nieuws voor de continuering van ons vaccinatiebeleid. En om op te volgen.

Voor de volledige vraag, zie https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1316152...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is