Meer ambitie en actie nodig om de nooit-deelnemers aan bevolkingsonderzoeken te bereiken

Door Elke Sleurs op 17 december 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Elk jaar worden ongeveer 1,6 miljoen Vlamingen uitgenodigd om zich preventief te laten testen op borst-, dikkedarm- en baarmoederhalskanker. Deze cijfers worden vervolgens in een jaarrapport gegoten.[1] Op de commissie van 14 december jl. is het recentste rapport van het Centrum voor Kankeropsporing (CVKO) immers besproken.

In grote lijnen kan men concluderen dat de covidpandemie een beperkte impact heeft gehad op de bevolkingsonderzoeken in 2020.[2] Dat is een uitstekende zaak. Echter, de deelnamecijfers blijven al een paar jaar stabiel. De Vlaamse overheid blijft de mensen sensibiliseren en informeren via massamediacampagnes.[3] Ik vrees dat er meer nodig zal zijn voor bijvoorbeeld de nooit-deelnemers. Dit zijn mensen die wel een uitnodiging krijgen maar daar niet op ingaan.

Via de huisarts of zelfs de apothekers kan deze doelgroep bereikt worden. De Vlaamse Regering wil in deze een actievere rol geven aan de lokalen besturen door de zogenaamde ‘community projecten’. Hierbij worden steden en gemeenten ondersteund om infomomenten te organiseren waarbij de burgers rechtsreeks worden aangesproken. Het hoe en waar zijn nog niet duidelijk en zal hopelijk mettertijd gecommuniceerd worden.

Voor onze fractie mag het verder gaan. De Vlaamse overheid zou voor de nooit-deelnemers kunnen werken met streefcijfers. Voor de bevolkingsonderzoeken van 2020 noteren we 27% nooit-deelnemers voor dikkedarmkanker, 15% voor borstkanker en 13% voor baarmoederhalskanker.[4] Dit zijn te hoge en verontrustende cijfers. Naar volgend jaar toe moeten we de ambitie hebben deze percentages nog meer te verlagen. Onze aandacht mag hier niet verslappen..    

 

[1] https://www.bevolkingsonderzoek.be/sites/default/files/atoms/files/Jaarr...

[2] https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[3] In 2021 is men o.a. begonnen met de BLABLABLA-campagne waarbij 3 piekmomenten zijn genomen om de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker (in januari), dikkedarmkanker (in maart) en borstkanker (in oktober) extra in de verf te zetten. 

[4] Deze cijfers vindt u terug in het jaarrapport 2021 op pagina’s 9 (borstkanker), 30 (baarmoederhalskanker) en 59 (dikkedarmkanker).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is