Mondhygiënisten nog steeds niet aan de slag. Onbegrijpelijk!

Door Elke Sleurs op 21 september 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Vooraf

Vlaanderen heeft in de vorige regeerperiode samen met de hogescholen de nieuwe opleiding Mondzorg georganiseerd. De nodige (financiële) middelen werden voorzien. De eerste bachelors zijn vorig jaar afgestudeerd.

De Vlaamse Regering wil mondhygiënisten inzetten ter ondersteuning van de tandartsen in hun preventieve taken. De mondhygiënisten zijn immers zeer waardevol in de woonzorgcentra, in centra voor mensen met een beperking en ook in de scholensector. Men zou dit sterk moeten toejuichen en bevorderen maar door het talmen van de federale overheid kunnen zij nog niet aan het werk gezet worden.

Wat is het probleem?

De financiering van de mondhygiënisten wordt, zoals de andere zorgberoepen, aangestuurd door de federale overheid via het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). Maar het financieel kader van de terugbetaling is nog steeds niet uitgewerkt. Dit betekent dat de mondhygiënisten geenszins behandelingen kunnen doen met een terugbetaling en dus enkel kunnen (be)handelen als mensen of patiënten er zelf voor betalen. Dit is zeer frustrerend: Vlaanderen heeft deze (preventieve) zorgverstrekkers nodig maar we worden dus ‘gegijzeld’ door het federale niveau. Dit ‘dossier’ gaat al héél lang mee maar alsnog is er nog steeds geen perspectief.

Oplossing in de maak?

Minister Beke belooft hier verandering in te brengen. Sinds 1 september 2020 neemt Vlaanderen het voorzitterschap van de interministeriële conferentie Volksgezondheid waar. Hier zullen dus de thema’s behandeld worden die zowel een Vlaamse als federale bevoegdheid zijn.

De minister heeft ook de interfederale interkabinettenwerkgroep terug opgestart. Deze werkgroep moet onder meer het kader voor de mondhygiënisten voorbereiden.

Ik zal de komende weken en maanden dit nauw verder opvolgen door o.a. regelmatig de stand van zaken te bevragen. Preventieve mondzorg is immers van levensbelang voor de gehele volksgezondheid en moet dus meer zijn dan woorden alleen in het Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota. Wat Vlaanderen ambieert, moet kunnen worden uitgevoerd!

Meer info? Lees ook https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1419483...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is