Naar een vaccinatieprogramma voor pneumokokken in woonzorgcentra en elders?

Door Elke Sleurs op 1 april 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Vlaanderen kent een hoge vaccinatiegraad bij zuigelingen-, kind- en adolescentenvaccinatie en we doen er ook alles aan om dit zo hoog mogelijk te houden. De pneumokokkenvaccinatie kan daar desgevallend deel van uitmaken. De Vlaamse overheid kan hier een vaccinatieprogramma uitwerken waarin de doelgroepen 65-plussers tot 85-plussers vervat zitten. Echter, volgens de minister zijn er momenteel veel vragen in de sector preventie en wil hij een onderbouwde keuze maken.

Dit belette niet dat er een overheidsopdracht werd uitgeschreven voor de pneumokokkenvaccinaties in de woonzorgcentra van dit jaar.[1] De belangrijkste motivatie achter de investering was dat men wilde vermijden dat er in de woonzorgcentra, die al zwaar getroffen waren door COVID-19, bewoners extra zouden worden verzwakt door een pneumokokkeninfectie. Want, de Hoge Gezondheidsraad adviseerde dat “vaccinatie tegen pneumokokken (volwassenen) zou kunnen helpen om de ziekenhuisbedbezetting te verminderen waardoor bedden vrijkomen voor een mogelijke gelijktijdige golf van COVID-19.”[2] Een evaluatie van dit project is echter nog niet voor vandaag.

Ik bevraag de minister regelmatig over deze thematiek.[3] Om groepsimmuniteit te creëren tegen pneumokokkeninfecties is een vaccinatiegraad van minimum 60 percent noodzakelijk. Dat is ideaal in woonzorgcentra. We stellen echter vast dat de kwetsbare doelgroepen te weinig worden bereikt, zowel bij de jaarlijkse griepvaccinatie als bij de pneumokokkenvaccinatie. De Vlaamse overheid zou hier een tandje kunnen bijsteken en deze doelgroep alsnog motiveren om mee te stappen in het vaccinatieprogramma van de pneumokokken.

Anderzijds vermeldt het advies van de Hoge Gezondheidsraad dat er heel weinig gegevens zijn over het effect van pneumokokkenvaccinatie bij 85-plussers. Ik denk dat het verstandig is dat de Vlaamse overheid nog bijkomende studies organiseert om zeker in de woonzorgcentra en in de collectiviteiten, maar ook bij de ouderendoelgroep te onderzoeken wat het effect is van vaccinatie en hoe men mensen kan aanmoedigen om zich te laten vaccineren.

 

[1] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1496549...

[2] https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsheal...

[3] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1430487...,

https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1591009, https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1529771 en https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1481544

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is