Ook kraamzorg voor kwetsbare gezinnen?

Door Elke Sleurs op 2 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Naar jaarlijkse gewoonte wordt het begin van de maand mei aangegrepen om ‘kraamzorg’ meer onder de aandacht te brengen. Zo verzamelde de zorgorganisatie i-mens heel wat cijfers over de gebruikers van kraamzorg. 86% van de ouders voelt zich goed bij het idee van kraamzorg. Slechts een derde zou daar effectief gebruik van maken. Te weinig, vindt de zorgorganisatie. De verklaringen die zij aangeven zijn dat er nog schaamte heerst bij toekomstige ouders. Anderzijds is er de foute perpectie dat kraamzorg veel te duur is en enkel voor degenen die het kunnen betalen.

Hoewel de aanvragen voor kraamzorg jaar na jaar toenemen, zien we echter dat kwetsbare gezinnen nog drempels ervaren om alsnog een dossier in te dienen.[1] De toenmalige minister van Welzijn zou een onderzoek starten naar de maatregelen die nodig zijn om meer kwetsbare doelgroepen te laten genieten van kraamzorg.[2] En aan de andere kant zou hij ook het aanbod beter bekender maken.

Tijdens de commissie van 31 mei jl. vroeg ik aan de nieuwe minister van Welzijn wat hiervan de stand van zaken is.[3] Klaarblijkelijk zal het onderzoek over de kwetsbaarheid in de gezinszorg deze zomer pas starten. Drie jaar na de aankondiging in 2019. Dit zou ons interessante inzichten opleveren. Ik heb evenwel geen idee wanneer de oplevering van deze studie zal zijn. Daarnaast doen de Vlaamse overheid, Kind & Gezin en de expertisecentra kraamzorg inspanningen om het aanbod van kraamzorg bij alle gezinnen meer te promoten.

Over de betaalbaarheid wist de minister te vertellen dat het nooit meer dan 9 euro per uur bedraagt. Dat uurtarief is inkomensgerelateerd en de diensten voor gezinszorg houden ook rekening met de context om het uurtarief te bepalen. Benieuwd naar het vervolg hiervan en de evaluatie van de laatste cijfers van het aantal gebruikers van kraamzorg na de coronacrisis. Deze gegevens zouden voor de zomervakantie worden verwerkt en geanalyseerd. Wordt vervolgd dus!

 

[1] Vraag om uitleg over de regionale verschillen in het aantal kraamzorgdossiers nr. 296 van 5 november 2019, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[2] Op 12 mei 2022 neemt Wouter Beke ontslag als minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding uit de Vlaamse Regering. Kort daarna wordt hij op gevolgd door minister Hilde Crevits.

[3] Vraag om uitleg over het gebruik en bekendheid van kraamzorg nr. 2841 van 31 mei 2022, via  https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is