Nee, mijne heren en beste dames, ik aanvaard deze ‘victim blaming’ niet. Ik aanvaard niet dat slachtoffers door de buitenwereld – door mannen of door vrouwen – nog eens geslachtofferd worden. Seks zonder toestemming is geweldpleging. Seks zonder toestemming is verkrachting. De meerderheid van de verkrachtingen gebeurt niet impulsief. maar met voorbedachten rade. Verkrachting is géén vrijwillige seks. Het is brutaal geweld, en gebeurt onder bedreiging, met geweld of door manipulatie.

Geweld op vrouwen is helaas van alle tijden en blijft tot op vandaag een belangrijk maatschappelijk probleem. Het heeft een ernstige impact op het psychische en mentale welbevinden van slachtoffers. Maar als gynaecologe heb ik meermaals moeten vaststellen dat seksueel geweld ook langdurige fysieke, seksuele en reproductieve gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Bestrijden, voorkomen en sensibiliseren

Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen heb ik rond dit thema al verschillende initiatieven genomen. Ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld heeft deze regering een nationaal actieplan gelanceerd, dat 235 concrete maatregelen bevat. De politie heeft een draaiboek gekregen over hoe om te gaan met zedenmisdrijven. Ik heb een wetenschappelijk onderbouwd instrument gelanceerd dat het risico op daderschap en recidive taxeert.

Inzake preventie zijn sensibiliseringscampagnes naar het grote publiek van essentieel belang. Daarvoor heb ik de website www.seksueelgeweld.be gelanceerd. Al wie geconfronteerd wordt met seksueel geweld, van welke aard ook, zit met heel wat vragen. De site helpt slachtoffers, familie en vrienden bij hun zoektocht naar antwoorden. Ook wil deze website slachtoffers helpen om aangifte te doen bij de politie.

Maar het is ook belangrijk de specifieke doelgroepen die meer geconfronteerd worden met een bepaalde vorm van seksueel geweld, te sensibiliseren. Die specifieke acties krijgen in mijn beleid een bijzondere aandacht. Om jongeren te sensibiliseren, loopt een nationale campagnewedstrijd. Studenten tussen 18 en 25 jaar (die vier keer meer risico lopen om slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag!) kunnen zelf een campagnevoorstel ontwerpen over het begrip ‘instemming’. Het is met andere woorden een campagne voor en door studenten.

En er is een brochure ontwikkeld die speciaal gericht is op daders van partnergeweld.

Nultolerantie voor seksueel geweld

Geweld kan alleen maar efficiënt worden bestreden en voorkomen door een totaal engagement van de hele samenleving. Het bestrijden en voorkomen van geweld in welke vorm en tegen wie dan ook is niet alleen een zaak van de overheid: het is een zaak van ons allemaal. Fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen is een schending van mensenrechten. Daarom dient het in elke samenleving te worden uitgebannen, zeker in een samenleving die zich erop beroemt geciviliseerd te zijn. Tolerant zijn tegenover seksueel geweld kunnen we niet tolereren.