Seksueel geweld: nog werk aan de winkel!

Door Elke Sleurs op 9 februari 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Neemt seksueel geweld in onze maatschappij nu toe of af? Dat blijft een moeilijke vraag om te antwoorden. De Vlaamse overheid evalueerde het actieplan ‘Seksueel geweld 2020-2024’.[1] Daaruit blijkt dat men tal van sensibiliseringscampagnes op poten heeft gezegd. Acties zoals ‘Is ’t oké? Niet zeker, check ‘t!’ of ‘Wij Grijpen In’ zijn daar een paar voorbeelden van. Exacte cijfers over de monitoring van hoeveel mensen we nu effectief van geweld hebben afgehouden, zijn er niet.[2]

Er moet wel opgemerkt worden dat preventiecampagnes over seksueel grensoverschrijdend gedrag hun doel niet missen. Want na elke campagne ziet de Vlaamse overheid een opstoot van het aantal oproepen en meldingen bij o.m. 1712. Er is dus meer alertheid, er komen meer vragen van zowel slachteroffers als daders én er is een grotere bewustwording.

Daarnaast probeert de Vlaamse overheid ook de medewerkers van de centra intrafamiliaal geweld, en de advocaten van de juridische eerstelijnsbijstand vormingen te geven rond het bespreekbaar maken van gezinsplanning en seksualiteit in kwetsbare gezinnen. De mensen van de CAW’s (centra algemeen welzijnswerk) en de CGG’s (de centra voor geestelijke gezondheidszorg) bouwden meer  expertise rond seksuele delinquenten en de Kindreflex.  

Niet vergeten: ook de omstaanders kunnen een ‘handje’ helpen in gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er worden daar trainingen voor gegeven waarbij de vijf A’s centraal staan: Afleiden, Afzonderen, Anderen betrekken, Aanwezig blijven en Aanspreken. Handig om in settings toe te passen zoals het uitgaansleven of vrije tijd!

 

[1] Zie nota van de Vlaamse Regering over de ‘Tussentijdse evaluatie van het Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024’ van 17 januari 2023, via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1908793. Op dit moment zijn er 15 acties afgerond (dat is ongeveer 21%), 53 acties zijn nog lopende (dat is ongeveer 75%), 1 actie is nog niet gestart (actie 41) en 2 acties zijn stopgezet (acties 11 en 48, goed voor 3%). Van de 53 lopende maatregelen zijn verschillende acties die tot het einde van de bestuursperiode lopen (vb. campagnes rond seksueel geweld) of een lange duurtijd hebben (vb. uitrol centra intrafamiliaal geweld).

[2] VOU van Elke Sleurs nr. 1316 van 7 februari 2023 over de tussentijdse evaluatie van het 'Vlaams actieplan ter bestrijding van seksueel geweld 2020-2024', via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is