“De regering wil evolueren naar een 100 procent witte horeca”, zegt Elke Sleurs. “Wij willen dit evenwel doen binnen een werkbaar kader om de horecasector leefbaar te houden en met begeleidende maatregelen om de tewerkstelling van vaak laaggeschoolde medewerkers te vrijwaren.”

Daarom komen er in 2015 vijf bijkomende lastenverlagingen:

  1. Meer en goedkopere overuren.
  2. Een soepeler stelsel van gelegenheidsarbeid: de grens van 100 dagen wordt op 200 dagen gebracht.
  3. De invoering van flexi-jobs: werknemers die minimaal een 4/5 job hebben bij een andere werkgever, krijgen de mogelijkheid in de horeca bij te verdienen aan netto +25 procent werkgeversbijdragen.
  4. Een technisch onderzoek naar een bevrijdende bedrijfsvoorheffing voor horecapersoneel.
  5. Idem naar de verruiming van studentenarbeid.

Bovendien wordt werk gemaakt van de administratieve vereenvoudiging van de aanwezigheidsregistratie van het personeel. En met de inspectiediensten komt er een charter om de ‘verwitting’ van de sector niet te gebruiken om retroactief fiscale vaststellingen te doen.

“Alle maatregelen zullen gefinancierd worden met de extra overheidsinkomsten die de witte kassa realistisch gezien zal genereren”, verklaarde staatssecretaris Elke Sleurs nog.