Stopzetting gratis aanbod pneumokokkenvaccins voor de Vlaamse woonzorgcentra

Door Elke Sleurs op 10 juni 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In de commissie van 8 juni jl. hebben we van gedachten gewisseld over de pneumokokkenvaccinatie.[1] Vorig jaar heeft de Vlaamse Regering beslist om deze vaccins gratis aan te bieden aan de woonzorgcentra. Er waren immers nog geen COVID-19-vaccins. En een longontsteking boven mogelijks een coronabesmetting zou fataal zijn voor de allerzwaksten in onze samenleving. Een andere reden om het extra budget uit de coronaprovisie te gebruiken voor de pneumokokkenvaccins was om de druk op de ziekenhuizen zoveel mogelijk te verlichten. Dit vonden we een zeer goede beslissing.

Tevens voorzag de Vlaamse overheid in haar aanbesteding voor het pneumokokkenvaccin de mogelijkheid om het programma gedurende vier jaar aan te houden. Helaas stellen we vast dat dat na 1 jaar wordt stopgezet. Concreet betekent dit dat de Vlaamse woonzorgcentra nog tot eind september van dit jaar de tijd krijgen om hun bestelling door te geven en zal de Vlaamse overheid dit op haar begroting opnemen. Daarna is het onverbiddelijk en zullen woonzorgcentra het zelf moeten betalen voor nieuwe inwoners die nog niet gevaccineerd zouden zijn. Dit is een betreurenswaardige beslissing.

In het advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt de overheid aangeraden om ook 65-plussers, alsook personen vanaf 50 jaar en ouderen tot 85 jaar met comorbiditeit die nog zelfstandig thuis wonen te vaccineren tegen pneumokokken.[2] Volgens de minister is er voor deze doelgroep op korte termijn niets voorzien. Er zal echter wel met de jaarlijkse campagne rond de seizoengriepvaccinatie meer gesensibiliseerd worden voor pneumokokken. Op lange termijn wil minister Beke de pneumokokkenvaccinatie mee opnemen in de actualisatie van de gezondheidsdoelstelling vaccinaties die wellicht in 2023 geformuleerd zal worden. Dit wordt dus verwacht.

Intussen zou het goed zijn dat minister Beke zijn federale collega contacteert om de terugbetaling van Pneumovax 23 voor alle burgers te bekijken. Want niet alle ziekenfondsen komen in hun aanvullende verzekeringen hiervoor tussen.

 

[1] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1527013...

[2] Pagina 8: Volwassenen van 50 tot 85 jaar met comorbiditeit ook vaccineren tegen pneumokokken, via https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpsheal...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is