Vlaamse woonzorgcentra krijgen hulp van procesbegeleiders: een stap in de goede richting

Door Elke Sleurs op 20 december 2018, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Begin volgend jaar kunnen Vlaamse woonzorgcentra beroep doen op een procesbegeleider voor een of meerdere problematieken. Deze procesbegeleiders zullen met kennis van zaken onze voorzieningen praktische tips kunnen geven voor een betere preventiebeleid op vlak van (onder)voeding, mondhygiëne, valpreventie en gebruik en/of misbruik van psychofarmaca.

De woonzorgcentra die intekenen op dit project hebben recht op 65 uur procesbegeleiding voor minimum 2 jaar. Er moet 1 medewerker worden vrijgesteld die het proces, dat moet inpassen in het gevoerde kwaliteitsbeleid van het woonzorgcentrum, mee opvolgt. Voor heel het project is er 3,8 miljoen euro voorzien.

Aan de minister is gevraagd of een procesbegeleider mondzorg ook een tandarts of mondhygiënist kan zijn en/of hij/zij meer mag doen dan alleen een procesbegeleidende rol? Mag men ook tandsteen verwijderen? Of tijdsinnemende, moeilijke poetsinstructies geven? En wie gaat dit betalen? Of zit dit alles verrekend in het voorziene Vlaamse budget?

Het antwoord is dat de eerste mondhygiënisten pas eind juni 2019 op de arbeidsmarkt zullen komen. Op dit moment zijn er nog geen mondhygiënisten als procesbegeleider mondzorg opgeleid. Als die er komen dan mogen zij binnen dit project enkel een procesbegeleidende rol hebben bij het invoeren van een preventiebeleid. Dus mogen ze geen preventieve mondzorg bij de bewoners zelf uitvoeren. Deze behandelingen zijn niet verrekend in het uitgetrokken budget omdat ze horen tot de bevoegdheden van het RIZIV (federaal). De RIZIV-prestaties van tandartsen en mondhygiënisten worden in de Dentomut behandeld. Er zou een federaal studievoorstel klaar liggen over de invulling van de activiteiten van een mondhygiënist maar dat is nog niet kenbaar.

Nog even dit: mondhygiënisten kunnen voor een opwaardering van de mondgezondheid binnen woonzorgcentra betekenen. Zeker als men weet dat steeds meer ouderen hun eigen gebit behouden en dat ze daardoor meer intensievere mondzorgen nodig hebben. Eens het kader of de afspraken met het federale niveau er zijn alsook de beschikbare budgetten, kunnen we verder gaan.

Meer weten: https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1288322...

Veel leesplezier,

vanwege Elke Sleurs.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is