Voortschrijdend inzicht over sneltesten

Door Elke Sleurs op 23 oktober 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Inleiding

“Dat de sneltesten van nu anders zijn dan een paar maanden geleden!”, sneerde minister Beke tijdens het actuadebat over het toenemend aantal besmettingen in de woonzorgcentra. We zijn woensdag 21 oktober 2020 en de plenaire zitting is volop aan de gang. Inderdaad: de ontwikkeling van allerhande snelle coronatests gaat in een rotvaart vooruit. En gelukkig: minister Beke heeft hierover zijn visie bijgesteld.

Minister Beke ondervraagd

Over het gebruik van de sneltesten of antigentests in ons COVID-19-testbeleid heb ik reeds in september 2020 de minister bevraagd. In het toenmalige antwoord van de minister sluimerde een zekere terughoudendheid. Hij erkende het belang ervan maar hij wilde eerst het advies van de Risk Assessment Group (RAG) en de opmerkingen van de Risk Management Group (RMG) afwachten. Beslissingen worden inderdaad best gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen en het advies van experten. Maar in deze vond ik de minister té voorzichtig. Zeker als je dan in de media leest dat Nederland en Duitsland reeds sneltesten hadden aangekocht in de strijd tegen dit verschrikkelijk virus. Als die markt verstoord geraakt omdat de vraag exponentieel groeit dan weet je dat je nadien letterlijk een (hoge) prijs zal betalen.

Reeds in juni 2020, door o.a. de uiteenzetting van professor Herman Goossens in de commissie die het coronabeleid in Vlaanderen evalueert, was ik overtuigd dat wij zulke sneltesten moeten inzetten. De professor benadrukte dat het land op deze trein moest springen omdat we anders in het najaar in de problemen zouden geraken. Dit is sowieso een periode van veel luchtweginfecties door andere virussen alsook de jaarlijkse seizoensgriep. Het onderscheid is niet altijd gemakkelijk te maken. Daarenboven zou ook de testcapaciteit in het gedrang komen omwille van de strategie van testen, testen en nog eens testen …

Druk op het zorgsysteem

Wij zijn vier maanden verder en de woorden lijken profetisch. Het aantal COVID-19-besmettingen per dag is navenant. De labo’s en de huisartsen kunnen niet meer volgen. Veel testresultaten komen te laat binnen. Onze verdedigingslijn: het opsporings- en contactonderzoek kan niet meer naar behoren worden uitgevoerd. Het aantal intensieve zorgbedden in de ziekenhuizen moeten meer en meer opgeschaald worden. Het zorgpersoneel is overbelast. Er moet dringend iets gebeuren.

Federaal

Het Overlegcomité van 16 oktober 2020 kondigde strengere coronamaatregelen af. Zo moeten mensen, indien mogelijk, zoveel mogelijk telewerk doen. Onze ‘knuffelcontacten’ worden gereduceerd tot 1 persoon. Naast ons gezin mogen we 4 mensen buiten zien. Binnen mag, mits anderhalve meter afstand. De cafés en restaurants moeten gedurende 1 maand hun deuren sluiten. De filosofie is: pas je individueel gedrag aan en beperk je sociale contacten.

Anderzijds hebben zowel de federale als de Vlaamse overheid beslist om de teststrategie te wijzigen. Voortaan hoeft niet iedereen meer getest te worden op COVID-19. Mensen met symptomen en mensen in de zorg krijgen voorrang. De anderen zoals hoogrisicocontacten en mensen die uit rode zones terugkeren, moeten 10 dagen in quarantaine. De overheid rekent op hun burgerzin. Deze gewijzigde teststrategie wil men tijdelijk aanhouden tot 15 november 2020 om nadien wel te kunnen  opschalen naar 100.000 COVID-19-testen per dag… De federale overheid heeft evenwel gekozen om 500.000 sneltesten aan te kopen. Maar: een plan van aanpak ligt nog steeds niet op tafel.

Vlaanderen 

Gelukkig heeft de Vlaamse Regering niet gewacht op het federale niveau. De opdracht om onze eigen sneltesten te kopen, werd gegeven. Dit kan ik alleen maar toejuichen. We verwachten ook hier een plan van aanpak en zo kunnen we deze testen inzetten in o.a. scholen, universiteiten, gemeenschapsvoorzieningen, bedrijven enz en in onze zoektocht naar superverspreiders. Zoals professor Herman Goossens verwoordde: “Sneltesten hebben het voordeel dat je geen labo’s nodig hebt en dat je ‘snel’ het resultaat kent”. 

Nabije toekomst

Onze teststrategie moet slim en efficiënt zijn waarbij de PCR-testen en de sneltesten elkaar aanvullen. Alleen dan kan onze verdedigingslijn stand houden en kunnen het opsporings-en contactonderzoek en de corona-alert applicatie hun nut bewijzen. Als het gedrag van de mensen verandert met respect voor de gezondheidsmaatregelen afstand houden, mondmasker dragen, handen wassen, nauwe contacten beperken, aan oudere en zwakkeren mensen denken, dan kunnen we allicht deze winter doorkomen. Het COVID-19-virus zal hoogstwaarschijnlijk langer onder ons blijven dan dat we denken en wensen …

Meer info over de vraag om uitleg betreffende introductie van sneltesten in het testbeleid, lees ook   https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1421921...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is