Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Elke Sleurs op 22 april 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

"De federale regering trekt wel degelijk extra middelen uit om kinderarmoede te bestrijden. Bij de recentste begrotingsronde hebben we 4,5 miljoen euro vrijgemaakt." Dat zegt staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs in een reactie op een brief van de Vlaamse, Brusselse en Waalse OCMW’s …

Door Elke Sleurs op 19 april 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding, Gent

Anderhalf jaar geleden stapte het Gentse OCMW in het federale proefproject ‘housing first’ om dak- en thuisloosheid aan te pakken. OCMW-raadslid Eric Wauters vernam bij een tussentijdse evaluatie dat alle ex-thuislozen die via het OCMW werden doorverwezen nog steeds in hun woning wonen. Het gaat om …

Door Elke Sleurs op 6 februari 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Reactie van staatssecretaris Elke Sleurs op de uitvoering van het Sociaal Akkoord.  Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Elke Sleurs is tevreden dat de sociale minimum-uitkeringen verhoogd worden in de richting van de Europese armoedegrens met focus op de laagste pensioenen, het leefloon en …

Door Elke Sleurs op 29 januari 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Elke kreeg donderdag bezoek van Welzijnszorg. De delegatie overhandigde o.a. een paraplu met handtekeningen om extra aandacht te vragen voor armoedebestrijding. Armoedebestrijding is een prioriteit voor Elke. De laagste sociale uitkeringen worden stelselmatig verhoogd tot de Europese …

Door Elke Sleurs op 5 januari 2015, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

U kan de beleidsnota hier downloaden …

Door Elke Sleurs op 23 december 2014, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Lees hier het dubbelinterview met Liesbeth Homans en Elke …