Aanpak genitale verminking in Vlaanderen: werk preventief!

Door Elke Sleurs op 30 juni 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Ontsteltenis alom in de pers en op sociale media na de bekendmaking van de nieuwe cijfers over vrouwelijke genitale verminking.[1] De federale overheid liet een studie maken die een retrospectieve geeft van het aantal besneden vrouwen in ons land van 2007 tot 2020. Het zou gaan om 35.000 vrouwen en meisjes waarvan 16.500 in Vlaanderen wonen. Een verviervoudiging alstublieft. De stijging is te verklaren door de opvang van deze doelgroep uit landen als Somalië, Guinee en Eritrea. Anderzijds zijn er heel wat meisjes en vrouwen uit deze regio’s die een verzoek tot internationale bescherming indienen omdat ze risico lopen op genitale verminking.

In de pers werd er beweerd dat de Vlaamse overheid te weinig doet aan preventie. Dit klopt absoluut niet. Sinds 2019 wordt vzw GAMS structureel gefinancierd voor de multidisciplinaire aanpak van vrouwelijke genitale verminking.[2] Het is de bedoeling dat zij de doelgroep (vrouwen en meisjes uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië waar genitale verminking courant is) zowel als de professionalen en hulpverleners informeren en sensibiliseren.[3] Uit hun jaarlijkse verslagen blijkt dat ze qua bereik en frequentie van vormingen en opleidingen voor de hulpverlening in stijgende lijn zitten. Zelfs tijdens de twee coronajaren.[4]

Daarnaast heeft vzw GAMS ook een lokale verankering en een fysieke inbedding in de Huizen van het Kind in steden als Antwerpen, Gent en Leuven waar slachtoffers van genitale verminking terecht kunnen. Enkel in Hasselt (Limburg) en Kortrijk (West-Vlaanderen) zijn er op dit moment nog geen inloopspreekuren. Dat is werk in voorbereiding.

Tijdens het vragenuurtje van de plenaire zitting van afgelopen woensdag is de problematiek over vrouwelijke genitale verminking nogmaals besproken. De minister wil eerstdaags samenzitten met vzw GAMS om te kijken waar er op preventief vlak versterking nodig is, wat er extra nodig zou zijn zonder in detail te treden. Benieuwd naar het resultaat. Onlangs stelde ik daar ook een schriftelijke vraag over. De minister antwoordde dat ze uitkeek naar de nieuwe prevalentiestudie over vrouwelijke genitale verminking om te zoeken naar oplossingen oa. meer lokale samenwerking rond genitale verminking. Wordt vervolgd!  

 

[1] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/28/vrouwenbesnijdenis-treft-meer-da...

[2] AV ‘over de toename van het aantal gevallen van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen’ nr. 652 van 29 juni 2022, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementaire-documenten/vragen-en-int...

[3] We moeten de moeders overtuigen dat genitale verminking voor hun dochters in Vlaanderen strafbaar is en dat dat een schending van de mensenrechten is. Het gaat om een cultureel gebruik dat losstaat van de islam. Mensen die beweren dat moslimvrouwen sowieso besneden zijn, is ook niet waar. In Noord-Afrika (Marokko, Algerije en Tunesië) bijvoorbeeld komt dit gebruik niet voor.

[4] SV over 'Vzw GAMS - Jaarverslag 2021' nr. 489 van 1 april 2022, via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1842092 en VOU over ‘het jaarrapport 2020 over het gezinsondersteunende aanbod ter preventie van vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken’ nr. 4222 van 13 juli 2021 via, https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is