COVID-19-sneltesten voor mensen zonder symptomen nog niet voor morgen

Door Elke Sleurs op 11 december 2020, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

(Afbeelding © Rob Engelaar Fotografie).

Vooraf

Vlaanderen beschikt sinds kort over 4 miljoen sneltesten. Deze worden aangeboden in scholen, bedrijven en triagecentra. Ook in woonzorgcentra en andere collectiviteiten worden deze testen ingezet in combinatie met de PCR-tests. Het gebruik en de efficiëntie van deze testen in de algemene teststrategie zal eerst geëvalueerd worden alvorens over te gaan tot een bijkomende bestelling. Meten is natuurlijk weten. In de loop van de maand december 2020 zouden de eerste bevindingen en ervaringen moeten binnenkomen.

Kunnen asymptomatische mensen worden getest via een sneltest?

De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek[1] is hier heel duidelijk: “het testen van asymptomatische personen via de antigeensneltesten brengt het risico met zich mee dat een aantal besmettelijke personen niet gedetecteerd wordt (lagere sensitiviteit): vals-negatieve resultaten kunnen grote implicaties hebben. Het risico bestaat dat een negatieve test tot een vals gevoel van veiligheid zal leiden en men beschermingsmaatregelen (bijv. quarantaine) niet (meer) strikt opvolgt.”

Daarom concludeert de Vlaamse werkgroep dat het inzetten van antigeensneltesten buiten de federale teststrategie in alle omstandigheden ongunstig te adviseren.

Anderzijds wijst de Vlaamse werkgroep op de uitzondering van artikel 2 (3de lid) van het advies[2] dat indien de overheid de sneltesten ruimer wil gebruiken en beroep wil doen op private initiatieven, er een beleidskader moet komen waarin duidelijk wordt omschreven wat zij mogen doen en waarbij de kwaliteit op alle vlakken wordt gegarandeerd. Het is nu net die omkadering die er nog niet is.

Vlaamse of federale verantwoordelijkheid?

Sneltesten aangeboden door private initiatieven kunnen maar dan moet de federale overheid een wettelijk kader maken zodat deze correct worden afgenomen en de gegevens geregistreerd worden in het kader van de contactopsporing. Het is aan de Federale Regering om hier initiatief te nemen en geen tijd meer te verliezen. Ik roep daarom mijn federale collega’s op om deze wetgeving voor te bereiden. Sneltesten samen met het contact- en brononderzoek en vaccinaties, gaan ons helpen bij de exit van de COVID-19-pandemie.       

 

[1] De Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek geeft advies aan de minister van Welzijn en Volksgezondheid over de verschillende initiatieven van bevolkingsonderzoek in Vlaanderen, zoals dikkedarmkanker, baarmoederhalskanker, borstkanker, aangeboren aandoeningen. Meer info vindt u op https://www.zorg-en-gezondheid.be/bevolkingsonderzoek. Daarnaast heeft zij ook advies gegeven in het kader van de COVID-19-pandemie over onder meer het gebruik van serologische sneltesten bij asymptomatische mensen buiten de federale teststrategie   

[2] https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/BVO%20...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is