De ene borstkliniek is de andere niet

Door Elke Sleurs op 25 mei 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Waar laat je je best behandelen als je borstkanker hebt? Sinds 2014 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de erkenning van de borstklinieken waarbij men een onderscheid maakt tussen een coördinerende borstkliniek en een satellietborstkliniek.[1] De terugbetaling van borstchirurgie zit helaas nog bij de federale overheid.[2]

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht dat borstkankerpatiënten beter af zijn met een diagnose en behandeling in een gespecialiseerd centrum dan in een gewoon ziekenhuis.[3] Opvallende cijfers daarbij zijn: 1 op 5 vrouwen met borstkanker of 2000 van de 10.000 nieuwe borstkankerpatiënten in ons land laat zich in een gewoon ziekenhuis behandelen.

Daarnaast concludeert het KCE eveneens dat de erkende borstklinieken weinig transparant zijn over het aantal ingrepen dat zij per jaar uitvoeren. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de patiënt en zijn zorg. Echter: niet genoeg diagnoses is minder of onvoldoende opbouw van expertise.

De Vlaamse overheid zou deze cijfers moeten hebben maar de toegang tot de federale databanken van het RIZIV is niet gegarandeerd. In mijn schriftelijke vraag wordt er gesteld dat de activiteitscijfers van alle zorgprogramma’s voor borstkanker in de ziekenhuizen beschikbaar moeten zijn. Alleen is het op dit moment moeilijk om de cijfers op campusniveau te krijgen. Die cijfers zijn immers belangrijk en gekoppeld aan de erkenning van de borstkliniek. De minister overweegt met erkenningen te werken van bepaalde duur.

Op de website van het Agentschap Zorg & Gezondheid is er een overzicht te vinden van de erkende zorgprogramma’s per ziekenhuis. Ook op zorgkwaliteit.be kan iedereen per ziekenhuis terugvinden of het ziekenhuis over een erkenning beschikt, hoe dat ziekenhuisbeleid in elkaar zit, wat erkenningen en de daarbij horende normen zijn, wat de voorwaarden zijn om zorg aan te bieden of voor terugbetaling.[4] Deze informatie moet toegankelijk, visueel en transparant zijn.

De Vlaamse overheid wil voortaan in de brieven met betrekking tot de borstkankerscreening die periodiek worden verstuurd naar mensen, als er een afwijkend resultaat vastgesteld wordt, verwijzen naar de lijst met de erkende coördinerende borstklinieken om mensen nu al beter te informeren. Dit is goed!

Overigens is de federale minister van Volksgezondheid van plan om een hervorming door te voeren van de borstklinieken waarbij de behandeling van borstkanker enkel en alleen door erkende borstklinieken terugbetaald zal worden. Al de anderen niet meer.[5]

 

[1] Het koninklijk besluit van 15 december 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend, via https://etaamb.openjustice.be/nl/koninklijk-besluit-van-15-december-2013...

[2] SV van Elke Sleurs nr. 500 van 16 maart 2023 via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1946147

[3] https://kce.fgov.be/nl/over-ons/persberichten/borstkankerzorg-in-centra-...

[4] https://zorgkwaliteit.be/

[5] VOU nr. 1979 van 28 maart 2023 over ‘de borstklinieken’, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is